Author Details

Siminska, Joanna, Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Poland

 • Vol 5, No 4 (2015) - Review Articles
  Schorzenia w obrębie stawu łokciowego. Łokieć teniststy - schorzenie i współczesne metody leczenia = Diseases within the elbow joint. Tennis elbow - condition and modern methods of treatment
  Abstract  PDF
 • Vol 5, No 3 (2015) - Review Articles
  Przegląd metody leczenia i najczęstszych przyczyn amputacji otwartych i zamkniętych w obrębie kończyny górnej = Review of the methods of treatment and the most common causes of open and closed amputations within areas upper extremity
  Abstract  PDF
 • Vol 5, No 2 (2015) - Review Articles
  Łokieć tenisisty - przegląd wybranych metod fizykalnych, metod zaopatrzenia ortopedycznego i masażu = Tennis elbow ty - review of selected physical methods, methods of orthopaedic supplies and massage
  Abstract  PDF
 • Vol 6, No 8 (2016) - Review Articles
  Znaczenie diagnostyki i leczenia trombolitycznego w udarze nieokrwiennym mózgu = The importance of diagnosis and treatment thrombolytic in ischemic stroke
  Abstract  PDF
 • Vol 6, No 11 (2016) - Review Articles
  Aspekt prawny przy zakażeniu gronkowcem złocistym w placówce medycznej = Legal aspect of the Staphylococcus aureus infection in a medical facility
  Abstract  PDF
 • Vol 7, No 6 (2017) - Research Articles
  Frequency of occurrence of knock-kneed and bow-legged knees for children and young people in school age
  Abstract  PDF
 • Vol 7, No 6 (2017) - Review Articles
  Overload pain but root differentiation discomfort in the lumbar spine
  Abstract  PDF