Author Details

Banach, Joanna, II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

 • Vol 6, No 7 (2016) - Research Articles
  Ocena wartości rokowniczej osoczowego stężenia białka C-reaktywnego oznaczonego metodą o wysokiej czułości (hs-CRP) u chorych z przewlekłą niewydolnością serca = Usefulness of serum high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) level as prognostic factor in patients with chronic heart failure
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 7 (2016) - Review Articles
  Inhibitory proproteinowej konwertazy subtylizyny/keksyny 9 nowym, przełomowym narzędziem terapeutycznym w leczeniu dyslipidemii = Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitors are a new, groundbreaking therapeutic tool in the treatment of dyslipidemia
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 7, No 3 (2017) - Review Articles
  How to effectively reverse life-thretening effects of non-vitamin K oral anticoagulants?
  Abstract  PDF