Author Details

Kozłowska, Ewelina, Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Poland

 • Vol 5, No 4 (2015) - Research Articles
  Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego a rozwój kultury fizycznej po zakończeniu etapu edukacyjnego
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 5 (2015) - Research Articles
  Zachowania zdrowotne młodzieży licealnej w doświadczaniu choroby = Health behaviors of secondary-school youth in experiencing disease
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 6 (2015) - Research Articles
  Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na aktywność ruchową pracowników biurowych = The impact of selected sociodemographic factors on motor activity of the office workers
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 9 (2015) - Research Articles
  Żywienie młodzieży akademickiej – wybrane uwarunkowania = Nutrition of university students – selected determinants
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 9 (2015) - Research Articles
  Aktywność fizyczna i niektóre jej uwarunkowania wśród młodzieży licealnej = Physical activity and some of its conditions amongst secondary-school youth
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 9 (2015) - Research Articles
  Wiedza i postawy pracowników biurowych wobec Programu Badań Przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego = Knowledge and attitudes of the clerical staff towards Screening Program for early detection of colorectal cancer
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 8 (2016) - Research Articles
  Znaczenie semestralnego rozkładu zajęć w prawidłowym żywieniu studentów = The importance of semester timetable in correct student’s nutrition
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 9 (2016) - Review Articles
  Koncepcja zdrowia i jego ochrony w świetle literatury przedmiotu = Health concept and its protections in the light of subject literature
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 7, No 8 (2017) - Research Articles
  Environmental exposure of pregnant women to tobacco smoke and selected socio-economic factors
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 7, No 9 (2017) - Research Articles
  Diversified health insurance contributions in terms of medical condition and change of health behaviors – survey of select office workers group from Lublin region
  Abstract  PDF
 • Vol 7, No 9 (2017) - Review Articles
  Health and social consequences of the use of psychoactive substances
  Abstract  PDF