Author Details

Kozłowska, Ewelina, Poland

  • Vol 5, No 9 (2015) - Research Articles
    Aktywność fizyczna i niektóre jej uwarunkowania wśród młodzieży licealnej = Physical activity and some of its conditions amongst secondary-school youth
    Abstract  PDF (Polski)
  • Vol 5, No 9 (2015) - Research Articles
    Wiedza i postawy pracowników biurowych wobec Programu Badań Przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego = Knowledge and attitudes of the clerical staff towards Screening Program for early detection of colorectal cancer
    Abstract  PDF (Polski)