Author Details

Szumińska, Danuta, Instytut Geografii, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Poland

  • Vol 5, No 5 (2015) - Research Articles
    Uwarunkowania powstania i funkcjonowania torfowiska przejściowego w dolinie Wilczej Strugi w zlewni Wdy Determinant factors regarding the development and functioning of transition peatland in the Wilcza Struga valley of the Wda catchment area
    Abstract  PDF
  • Vol 5, No 5 (2015) - Research Articles
    Ocena zmiany warunków hydrologicznych na terenach zurbanizowanych z wykorzystaniem technik GIS = GIS-based assessment of changes related to hydrological conditions in urban areas
    Abstract  PDF