Author Details

Ciechańska, Beata, Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Poland

  • Vol 6, No 4 (2016) - Review Articles
    Zagrożenia zdrowia mieszkańców wsi, w tym dzieci, w kontekście prac wykonywanych w gospodarstwie rolnym = Threats to the health of villagers, including children, in the context of the work carried out on the farm
    Abstract  PDF (Polski)