Author Details

Kochański, Bartosz, Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

 • Vol 5, No 2 (2015) - Review Articles
  Znaczenie badań laboratoryjnych w diagnostyce udaru mózgu = The importance of laboratory tests in the diagnosis of stroke
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 2 (2015) - Case Reports
  Atypical Rett syndrome form – case study = Nietypowa postać zespółu Retta – opis przypadku
  Abstract  PDF
 • Vol 5, No 4 (2015) - Research Articles
  Ocena występowania wad stóp u dzieci w wieku 9-10 lat w środowisku miejskim i wiejskim = Estimate the prevalence the feet defects in children aged 9-10 years in the urban and rural environment
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 6 (2015) - Research Articles
  Analiza poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów manualnych (MT) w diagnozie skręcenia miednicy na podstawie wybranych testów manualnych.
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 6 (2015) - Case Reports
  Postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony – opis przypadku = Physiotherapy in hypotension diaphragm - a case study
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 7 (2015) - Review Articles
  Ocena skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii inhibitorami aldosteronu w niewydolności serca = Evaluation of the efficacy and safety of pharmacotherapy using aldosterone antagonists in heart failure
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 8 (2015) - Review Articles
  Przydatność rokownicza nowych markerów w przewlekłej skurczowej niewydolności serca = The prognostic usefulness of new markers in chronic systolic heart failure
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 9 (2015) - Research Articles
  Ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym = Evaluation of the results of treatment of chronic back pain in the lumbosacral segment by use of the classical massage
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 10 (2015) - Research Articles
  Ocena funkcjonalna zawodników uprawiających futbol amerykański z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen = Functional evaluation of competitors practicing American football with using Functional Movement Screen test
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 1 (2016) - Review Articles
  Algorytm postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po zabiegu laminektomii odcinka lędźwiowego kręgosłupa = Algorithm of the proceeding physiotherapy in patients after lumbar spine laminectomy
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 2 (2016) - Research Articles
  Ocena oraz porównanie zachowań żywieniowych u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko = Evaluation and comparison of nutritional behavior of people practicing professional and amateur sport
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 7 (2016) - Case Reports
  Fizjoterapia w hipertonii przepony – opis przypadku = Physiotherapy in hypertonia of the diaphragm - a case study
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 7 (2016) - Research Articles
  Ocena aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-feedback Stabilizer u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym = Assessment of transverse abdominal muscle activity with the use of Pressure Bio-Feedback Stabilizer among people with low back pain
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 11 (2016) - Review Articles
  Aktualne standardy diagnostyki i leczenia dolegliwości bólowych miednicy ze źródłem w stawach krzyżowo-biodrowych = Current standards for diagnosis and treatment of pain with pelvis source in sactoiliac joints
  Abstract  PDF (Polski)