Author Details

Kochański, Bartosz, Poland

  • Vol 5, No 2 (2015) - Review Articles
    Obecne spojrzenie na rehabilitację Zespołu Odpychania (Zespołu Pushera). Przegląd literatury oraz doświadczenia własne = The current look of repulsion on pusher syndrome. Review of the literature and our own experience
    Abstract  PDF (Polski)
  • Vol 5, No 6 (2015) - Review Articles
    Talidomid - nowe znaczenie terapeutyczne teratogennego leku = Thalidomide – new therapeutic value of teratogenic drug
    Abstract  PDF (Polski)