Author Details

Kowalczyk, Anna, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Poland

 • Vol 5, No 4 (2015) - Research Articles
  Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego a rozwój kultury fizycznej po zakończeniu etapu edukacyjnego
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 6 (2015) - Research Articles
  Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na aktywność ruchową pracowników biurowych = The impact of selected sociodemographic factors on motor activity of the office workers
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 9 (2015) - Research Articles
  Wiedza i postawy pracowników biurowych wobec Programu Badań Przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego = Knowledge and attitudes of the clerical staff towards Screening Program for early detection of colorectal cancer
  Abstract  PDF (Polski)