Author Details

Cwynar, Anna, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Poland

  • Vol 6, No 9 (2016) - Review Articles
    Advanced oxidation protein products — biological marker of oxidative stress = Zaawansowane produkty utleniania białek – biologiczne markery stresu oksydacyjnego
    Abstract  PDF (Polski)