Author Details

Deluga, Alina, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Poland

  • Vol 6, No 4 (2016) - Research Articles
    Wartościowanie zdrowia w opinii pielęgniarek w odniesieniu do zmiennych społeczno – demograficznych = Health evaluation with relation to socio-demographic variables – nurses’ opinions
    Abstract  PDF (Polski)