Author Details

Kaiser, Alicja, Zakład Dydaktyczny Turystyki i Rekreacji, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poland

  • Vol 6, No 10 (2016) - Research Articles
    Prozdrowotna aktywność turystyczna w cyklu życia rodziny = Pro-health tourist activity in family life cycle
    Abstract  PDF