Author Details

Szulc, Aleksandra, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska w Gdańsku, Poland

  • Vol 5, No 9 (2015) - Review Articles
    Wpływ wysiłku fizycznego na homeostazę i środowisko wewnętrzne organizmu człowieka=The effect of exercise on homeostasis and internal environment of the human body
    Abstract  PDF
  • Vol 5, No 10 (2015) - Review Articles
    Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka=Selected issues concerning the impact of physical exercise on the human organism
    Abstract  PDF