Author Details

Czerw, Aleksandra, Poland

 • Vol 5, No 3 (2015) - Short Articles
  Ochrona prawna pielęgniarki / położnej w razie agresywnych zachowań pacjentów w podmiotach leczniczych = Legal protection of the nurse / midwife in case of aggressive behavior of patients in therapeutic entities
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 6 (2015) - Review Articles
  Problematyka prywatności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom starszym – wybrane aspekty prawne = Privacy issues in the provision of health services for the elderly – selected legal aspects
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 7 (2015) - Research Articles
  Stres i wypalenie zawodowe w pracy ratowników medycznych = Stress and a burn-out syndrome at work among paramedics
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 8 (2015) - Research Articles
  Ocena nawyków higienicznych u młodzieży w wieku licealnym = The rating of hygiene habits in people of secondary school age
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 12 (2015) - Review Articles
  Nowy model kształcenia ratowników medycznych w Polsce w świetle aktualnych regulacji prawnych = The new model of education of medical rescuers in Poland in light of current regulations
  Abstract  PDF (Polski)