Author Details

Ulan, Agnieszka, Studentka III roku kierunku położnictwo, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Poland

  • Vol 5, No 9 (2015) - Research Articles
    Aktywność fizyczna dziewcząt w okresie dojrzewania = Physical activity in girls at puberty
    Abstract  PDF