Author Details

Bartoszek, Adrian, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Poland

  • Vol 6, No 8 (2016) - Research Articles
    Ocena ryzyka, okoliczności i następstwa upadków oraz ich uwarunkowania wśród mieszkańców domu pomocy społecznej = Risk assessment, circumstances and consequences of falls and their conditioning among social welfare home inhabitants
    Abstract  PDF (Polski)
  • Vol 6, No 8 (2016) - Research Articles
    Wybrane czynniki ryzyka upadków wśród osób starszych mieszkających w środowisku wiejskim = Selected risk factors of fall among elderly people living in rural environment
    Abstract  PDF (Polski)