Author Details

Bartoszek, Adrian, Wydział lekarski, kierunek lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Poland

  • Vol 6, No 7 (2016) - Research Articles
    Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jako czynniki ryzyka wystąpienia otyłości = School students’ dietary habits and physical activity as a risk factor of the obesity
    Abstract  PDF (Polski)
  • Vol 7, No 9 (2017) - Research Articles
    The level of knowledge and behaviours-related health lifestyle as risk factors for cardiovascular disease in the adult population
    Abstract  PDF