Vol 7, No 1 (2017)

Table of Contents

Research Articles

Lidia Sierpińska, Ewa Jankowska
PDF
11-27
Bożena Kaźmierska, Beata Kowalczyk, Anna Leśków, Małgorzata Tarnowska, Natalia Galas, Paulina Łuczak, Krzysztof Sobiech, Krzysztof Dudek, Elżbieta Jackowska, Ireneusz Całkosiński
28-45
Izabela Kamila Wojarska
PDF
46-61
Irena Puszkarz
PDF
74-83
Anna Maria Kurylas, Anna Kwiatkowska-Pamuła, Dorota Gniza
84-97
Magdalena Kozimala, Edyta Guty, Małgorzata Dziechciaż, Lechosław Putowski
98-110
Joanna Stocka, Barbara Stocka, Małgorzata Szulc–Gackowska, Joanna Siminska, Sebastian Grzyb, Mateusz Szostak, Krystyna Nowacka
PDF
147-152
Agnieszka Miszewska, Waldemar Miszewski, Joanna Siminska, Iwona Głowacka, Grzegorz Ulenberg, Waldemar Cyrankiewicz, Krystyna Nowacka, Wojciech Hagner
PDF
153-158
Svitlana Savlyuk, Iryna Khmelnytska
159-174
Olga Ivashchenko, Mirosława Cieślicka
175-183
P.I. Eze
PDF
184-197
Mirosława Cieślicka, Olga Ivashchenko
198-208
Roman Volodymyrovych Hnizdyukh, Volodymyr Vasylovych Smanko
221-226
Robert Stępniak, Łukasz Pabianek, Daria Ostrowska
227-246
Agnieszka Maria Bień, Justyna Krysa, Ewa Rzońca, Grażyna Iwanowicz-Palus, Joanna Mękal-Kisiel
247-258
Maria Marushchak, Maksym Khudobiak, Iryna Antonyshyn, Oksana Mialiuk
272-283
I. A. Ancheva
284-292
V. S. Khilchevska, L. V. Kolyubakina
PDF
293-299
S. B. Pavlov, V. I. Savenkov, G. B. Pavlova
PDF
300-316
N. A. Matsegora, N. Yu. Golubenko, O. Ya. Lekan, L. P. Omelian
PDF
317-322
K. P. Golovatyuk
PDF
323-332
V. L. Mikhaylenko, K. R. Gvantseladze, D. H. Sheikh Ali, B. V. Panov
PDF
333-345
O. M. Stepanovichus, N. M. Rozhkovska, M. Y. Golubenko
PDF
346-349
S. M. Regeda
PDF
350-358
M. V. Kurik, L. A. Pesotskay, N. V. Glukhova, L. R. Nikogosyan
PDF
359-368
M. B. Vyval, M. E. Polishchuk, Y. M. Perekopaiko
PDF
369-376
N. B. Petrenko, N. I. Vasilieva
PDF
377-386
I. V. Kovach, J. V. Khotimskаy
PDF
387-395
V. V. Loboiko
PDF
396-407
A. V. Pasechnik, L. S. Kravchenko, A. M. Pasechnik, V. I. Lungu, P. A. Lozenko
PDF
408-422
N. A. Gaystruk, T. V. Suprunova, M. V. Nadezhdin, S. I. Ponina
PDF
423-436
O. A. Borisenko, T. A. Zaitseva, A. N. Stoyanov, E. O. Kolesnik
PDF
437-448
Z. V. Chumak, A. A. Zelinsky, N. V. Shapoval
PDF
449-459
T. U. Stoeva, V. V. Sinenko, V. V. Sitnik
PDF
460-467
V. F. Cheremisina
PDF
468-477
A. I. Gozhenko, E. M. Levchenko, V. V. Goriachyi, A. V. Goriachyi
PDF
478-487
Larisa Kupriianova
PDF
488-502
V. V. Grubnik, Y. M. Koshel, O. I. Tkachenko
PDF
503-510
Yu. V. Yu. V. Sukhin, Yu. Ty. Pavlychko, V. P. Topor
PDF
511-517
V. V. Gorokhovskiy, S. V. Shpak
PDF
518-524
S. V. Ziablitsev, O. O. Starodubska, S. L. Bogza
PDF
525-533
V. S. Biryukov
PDF
534-555
Paweł Szwajdler
PDF
556-570
I. R. Mukharovska
PDF
583-590
A. I. Gozhenko, V. A. Petrov
PDF
591-601
A. A. Kirilyuk
PDF
602-612
I. Yu. Badyin
PDF
613-620
I. V. Savitsky, V. N. Sarakhan, I. V. Miastkivska, V. I. Savitsky
PDF
621-632
N. V. Korolenko, O. V. Gorsha
PDF
649-662
V. L. Vasyuk, A. P. Levitsky
PDF
673-683
F. O. Voloh
PDF
684-691
T. Globa, Ye. Zaharina
PDF
692-710
O. L. Zahradska, P. V. Maximenko, O. V. Kirichek
PDF
725-730
Oleksandra Ostroushko, Kostiantyn Kalinkin
PDF
765-777
A. P. Levitsky, A. I. Gozhenko, A. V. Bocharov, G. Z. Boris, P. I. Pustovoit, G. N. Varava
PDF
778-788
Vitaliy Kashuba, Nataliya Nosova, Olena Bondar
PDF
789-798
V. Ye. Kazakov
PDF
799-807
Victoriia Turliuk
PDF
808-823
E. V. Chernenko
PDF
824-832
O. F. Dzygal, R. S. Vastyanov
PDF
833-845
A. V. Markov
PDF
846-856
Andriy Labinsky
PDF
857-864
V. A. Herasymuk
PDF
865-873
Olena Demyanchuk
PDF
874-886

Review Articles

K. Nicpoń-Nożewska, K. W. Nicpoń, A. Miler, M. Podhorecka, W. Zukow
PDF
62-73
Karolina Kosek-Hoehne, Edyta Guty, Anna Śliwa, Błażej Panocha
PDF
111-120
Karolina Kosek-Hoehne, Błażej Panocha, Anna Śliwa
PDF
121-132
Jakub Litak, Cezary Grochowski, Joanna Litak, Paweł Szmygin, Bartłomiej Kulesza, Piotr Kamieniak
141-146
Katarzyna Herman, Mariusz Korczyński, Maciej Janeczek, Paweł Wełmiński, Małgorzata Kowalczyk-Zając, Anna Leśków, Ireneusz Całkosiński, Maciej Dobrzyński
209-220
Jurii Pelekh, Natalia Oksentiuk
259-271
Nataliia Goncharova
PDF
633-648
Valery Naumov
PDF
663-672
V. M. Savchenko
PDF
711-724
Nadezhda Bogdanovska
PDF
731-743
Volodymyr Golyk
PDF
744-753
Oleksandr Zviriaka, Anna Rudenko
PDF
754-764

Case Reports

Rafał Stelmach, Piotr Osica, Anna Janas-Naze
133-140