Vol 5, No 2 (2015)

Table of Contents

Research Articles

O. M. Chikitkina, N. M. Kononenko, V. V. Chikitkina, Y. B. Lar’yanovskaya
PDF
11-22
Rimma F. Yeriomenko, Lyudmila N. Maloshtan
23-32
Veronika M. Dudnyk, Tatyana G. Korol
33-44
Veronika M. Dudnyk, Katerina V. Khromykh
45-52
Olga A. Kapustynskaia
53-65
H. S. Saturska, Yu. I. Bondarenko, V. E. Pelykh
PDF
66-78
Anatoliy A. Avramenko, Rimma N. Korolenko, Sergey N. Smolyakov
PDF
79-86
O. V. Chekhlova, L. G. Rosha
87-98
Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Irena Wrońska
99-108
Anna Janas, Adam Chiżyński, Monika Ratajek-Gruda, Piotr Osica
109-116
Oxana Slaba, Walery Zukow
PDF
117-124
Elena Radchenko, Anzhelika Filipyuk, Walery Zukow
PDF
125-132
Nataliya M. Ferents
141-148
B. N. Mirchuk, T. D. Savitskaya
149-156
V. N. Gorohivsky
157-164
B. A. Nasibullin, A. YA. Oleshko, A. V. Zmievskiy, E. I. Baholdina, I. V. Savitskiy
165-172
T. V. Tomilina
179-186
O. P. Rozhko, E. M. Denga, O. G. Latash
187-195
V I Kozyavkin, O V Kozyavkina, N V Kozyavkina, М S Gordiyevych, V I Lysovych, Т B Voloshyn, W Zukow, I L Popovych
PDF
208-217
O. N. Nadashkevych, Z. M. Kit, W. Zukow
PDF
218-224
I Z Samosiuk, N I Samosyuk, N V Chuhraev, E N Chuhraeva, W A Zukow
PDF
225-245
Zdzisława Cecylia Szadowska-Szlachetka, Marzena Janczaruk, Jolanta Dziurko, Elżbieta Starosławska, Andrzej Stanisławek
246-259
Oleksandr Sokolov, Sebastian Meszyński, Joanna Dreszer-Drogorób, Bibianna Bałaj, Włodzisław Duch, Sławomir Grzelak, Tomasz Komendziński, Dariusz Mikołajewski
PDF
260-268
L. I. Kovalchuk, A. V. Моkiyenko, T. Yu. Vasiliyeva
311-318
V. B. Pyndus, T. O. Pyndus
319-325
A. V. Skiba, L. N. Hromagina, V. Y. Skiba
326-332
D. S. Zyablicev, A. S. Larin
333-340

Review Articles

Anna Pietrykowska, Bartosz Kochański, Anna Plaskiewicz, Krystian Kałużny, Walery Zukow, Wojciech Hagner
133-140
Edyta Tomaszewska, Michał Cichosz, Bartosz Kochański, Anna Plaskiewicz, Walery Zukow
196-207
Joanna Siminska, Katarzyna Pietkun, Joanna Stocka, Małgorzata Giermakowska, Krystyna Nowacka, Wojciech Hagner
PDF
269-280

Case Reports

Bartosz Kochański, Anna Plaskiewicz, Krystian Kałużny, Aleksandra Pawilicka, Wojciech Smuczyński, Magdalena Hagner-Derengowska, Walery Zukow, Wojciech Hagner
PDF
173-178

Short Articles

S Lishchuk
PDF
281-288
S. T. Kokhan, A. V. Pateyuk, M. S. Mingalova, I. M. Grygus
289-296
Taras Tyagur
297-310