Vol 5, No 1 (2015)

Table of Contents

Research Articles

V I Kozyavkin, N V Kozyavkina, O V Kozyavkina, М S Gordiyevych, V I Lysovych, Т B Voloshyn, І L Popovych, W Zukow
PDF
11-30
M. R. Gzhegotsky, B. M. Shtabsky, L. M. Shafran, W. Zukow
PDF
31-40
S. I. Dolomatov, T. P. Sataieva
PDF
41-55
T. G. Filonenko, A. A. Davydova, Yu. A. Ermola, V. V. Nechiporenko, V. V. Shalanin, N. A. Syurina, O. P. Menshikova, M. N. Kuzmin, V. V. Fedotov, A. A. Beketov
PDF
69-74
O S Shapoval, L L Vorontsova
PDF
75-86
Anna Janas, Adam Chiżyński, Aleksandra Szczepkowska, Anna Olborska, Piotr Osica
87-99
Sergey Ryhluk, Bogdan Myckan, Igor Grygus
PDF
117-124
V. Fil, I. Kopko, W. Zukow
PDF
125-132
Vasyl Mahovsky, Roksolana Osinchuk, Mariya Marushchak
PDF
133-138
V. Ya. Berezovskyy, O. R. Datsko, W. Zukow
PDF
139-150
Dorota Lisiak, Marek Napierała, Małgorzata Pezala, Walery Zukow
PDF
151-162
Anatoliy I. Gozhenko, Olga Uy. Naumenko
PDF
163-170
I. Z. Samosyuk, V. P. Gubenko, N. I. Samosyuk, A. V. Tkalina, T. M. Zachatko, S. M. Fedorov, E. N. Chuhraeva, W. Zukow
PDF
171-202
I L Popovych, V Ye Babelyuk, A I Gozhenko, W Zukow, P G Zubov, G I Dubkova, T A Korolyshyn, L F Nesterova, L G Barylyak
PDF
203-220
T. M. Povetkina, E. A. Gozhenko, W. Zukow
PDF
249-262

Review Articles

U. Kaźmierczak, A. Radzimińska, M. Dzierżanowski, I. Bułatowicz, K. Strojek, G. Srokowski, W. Zukow
PDF
56-68
I. Z. Samosyuk, N. I. Samosyuk, W. Zukow
PDF
100-116
Katarzyna Dońka, Iwona Czerwińska Pawluk, Violetta Paździor, Walery Zukow
PDF
263-273
Iwona Czerwińska Pawluk, Katarzyna Dońka, Violetta Paździor, Walery Zukow
PDF
274-283
Iwona Czerwińska Pawluk, Ewa Markut–Miotła
PDF
284-292
Iwona Czerwińska Pawluk, Ewa Markut–Miotła
PDF
293-304

Short Articles

Oleksandr Sokolov, Sebastian Meszyński, Piotr Weber, Dariusz Mikolajewski, Joanna Dreszer, Bibianna Bałaj, Sławomir Grzelak, Włodzisław Duch, Tomasz Komendziński
PDF
221-240
Victor Nazaruk
PDF
241-248