Journal of Education, Health and Sport

NEW WEB PAGE IS HTTPS://APCZ.UMK.PL/CZASOPISMA/INDEX.PHP/JEHS/INDEX


New web page is https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/index

New Issues

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/issue/archive


Journal of Education, Health and Sport changes publisher and transition to the Academic Journal Platform of the Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/index Journal of Education, Health and Sport zmienia wydawcę i przechodzi na Academicką Płatformę Czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/index

Table of Contents

Research Articles

Hanna Agnieszka Juchniewicz, Anna Lubkowska
Abdul 'Aziz Purnomo Shidiq, Sunardi Sunardi, Agustiyanta Agustiyanta, Satria Yudi Gontara
Hanif Prabowo, Sugiyanto Sugiyanto, Muchsin Doewes