Evaluation of the effectiveness of one cycle of rehabilitation procedures in patients diagnosed with cervical spine discopathy

Anna Kałużna, Krystiana Pytlewska, Krystian Kałużny, Michał Dylewski, Ewa Kitschke, Bartosz Kochański, Magdalena Hagner-Derengowska, Walery Zukow

Abstract


Aim of the study: The aim of the study was to evaluate the effectiveness of one cycle of rehabilitation procedures in patients diagnosed with cervical spine discopathy.
Material and methods: The study included 100 patients (47 women and 53 men) aged 50 to 65 years (x = 57.5±4.2) with diagnosed discopathy in the lumbar spine. Patients were qualified to be examined by a physician based on the results of imaging tests and information provided in the interview. Patients were randomly divided into two groups of 50, in which two different ways of rehabilitation were applied in a 10-day ambulatory cycle. The average daily duration of therapy lasted 60 minutes. In the first group, patients underwent a series of treatments using kinesitherapy, laser therapy and magnetic field, while in the second group patients were subjected to a series of treatments using kinesitherapy, electrotherapy and TENS currents. The initial and final examination included the subjective scale of VAS pain, the ODI Oswestry questionnaire and the original scale of the assessment of the effectiveness of laser therapy, magnetic field or TENS currents.
Results: Significantly less ailments were experienced by patients in a sitting position treated with laser therapy and magnetic field (M = 2.06) than with electrotherapy (M = 2.64) (p = 0.001). Less pain also caused them to travel (M = 1.78, M = 2.12) and these differences were statistically significant at p = 0.005. In patients treated with laser therapy and magnetic field, there was lower pain in a standing position (M = 2.46) than in patients treated with electrotherapy with TENS (M = 2.80) (p = 0.033). In addition, patients treated with laser therapy and magnetic field also experienced less discomfort in the conduct of social life (M = 1.86) than patients undergoing treatment with TENS (M = 2.32) (p = 0.001). Also in patients treated with laser therapy and magnetic field, significant changes in the intensity of pain were observed (M = 1.76) than in the second group (M = 2.30) - p = 0.000. In addition, patients treated with laser therapy and magnetic field showed a decrease in the level of disability (M = 20.82), while in patients treated with electrotherapy with TENS this change was lower (M = 23.22) - p = 0.000. The analysis of data on the subjective assessment of the effectiveness of rehabilitation therapy results shows that no statistically significant differences were observed due to the type of rehabilitation procedure applied.
Conclusion: Kinezytherapy supported by physical procedures is an effective method of treatment of cervical spine discopathy.

Keywords


rehabilitation; cervical spine discopathy.

Full Text:

PDF

References


J Kuliński W., Haladyna W., Mróz J., Leśniewski P., Marcinszyn E., Dyskopatie kręgosłupa – częsty problem w praktyce lekarza rodzinnego, Problemy Medycyny Rodzinnej, 2011, t. 13.

Sawicki G., Ucieklak J., Bóle kręgosłupa jako problem cywilizacyjny, Family Medicine & Primary Raview, 2006.

Kiwerski J., Schorzenia i urazy kręgosłupa, PZWL, Warszawa 2001

Stodolny J., Choroba przeciążeniowa kręgosłupa, Wydawnictwo ZL, Kielce 1999

Haładyna W., Wilk A., Kuliński W., Podgórski J., Bazan M., Leśniewski P., Mróz J., Wielopoziomowe dyskopatie szyjne - fizjoterapia po leczeniu operacyjnym, Post. Rehab., 2007, 7, 72-73

Bijak E., Bijak P., Steczko D., Zastosowanie krioterapii w urazach sportowych, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, 44, 2013

Chaitow L. i wsp., Metody terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji powięziowych., tłum. Saulicz E., Edra Urban & Partner, Wrocław 2015

Demczyszak I., Wrzosek Z., Hagner W. Badania nad przydatnością elektroterapii w leczeniu osób z objawami bólu przewlekłego w przebiegu zmian zwyrodnieniowo- zniekształcających kręgosłupa, Fizjoterapia Polska 2005; 5 (1): 25-30

Demidaś A. Glapiński M. Ratajczak B. Hawrylak A., Efekty terapii prądem Traberta i prądami diadynamicznymi w leczeniu odcinka szyjnego kręgosłupa. Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna, 2010, Vol. 16, nr 4

Dyszkiewicz A., Środki farmakologiczne do jonoforezy, cz. I, Rehabilitacja w Praktyce, 2006, 1

Fioderenko-Dumas Z., Kinezyterapia w praktyce fizjoterapeuty, Górnickie Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010

Haładyna W., Wilk A., Kuliński W., Podgórski J., Bazan M., Problemy w postępowaniu fizykalno-usprawniającym wielopoziomowych dyskopatii szyjnych leczonych operacyjnie, Post. Rehab., 2007, 5, 206-207

Jankowski R, Nowak S, Żukiel R. Metody leczenia operacyjnego dyskopatii szyjnej, Neuroskop 2004, 6.

Mars-Pujszo J., Terapia bólów szyjnego odcinka kręgosłupa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002

Mikołajczyk E, Jankowicz-Szymańska A., Guzy G., Maicki T., Wpływ kompleksowej fizjoterapii na stan funkcjonalny pacjentek z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa, Hygeia Public Health 2013, 48(1), 73-79

Mokronowska J., Straburzyńska- Lupa A., Ocena skuteczności przeciwbólowej zmiennego pola magnetycznego małej częstotliwości w leczeniu chorób narządu ruchu w świetle badań własnych, Nowinki Lekarskie, 2002

Pieniązek J., Dobkiewicz A., Cipuik L., Leczenie dyskopatii kręgosłupa szyjnego z użyciem stabilizacji dwufunkcyjnej D·FUN·M, The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, 4, 16, 61-69

Adams M., Bogduk N., Burton K., Dolan P., Biomechanika bólu kręgosłupa, DB Publishing, Warszawa 2010

Dega W., Milanowska K., Rehabilitacja medyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2004

Księżopolska- Orłowska K., Fizjoterapia w reumatologii, PZWL, 2013

Myśliwiec A., Saulicz E., Kuszewski M., Kokosz M., Gnat R., Wolny T., Zmiany subiektywnego odczucia dolegliwości bólowych u pacjentów z dysfunkcją szyjnego odcinka kręgosłupa usprawnianych wyciągiem Saundersa oraz metodą TENS, Fizjoterapia Polska 2010, 10 (3), 211-221

Matyla A., Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, wydawnictwo Forum, 2012, 26, 6-8

Maher C., Effective physical treatment for chronic low back pain., Orthop Clin, 2004; 35(1)

McKenzie R.A., The lumbar spine. Mechanical diagnosis and therapy, Spinal Publications, New Zealand 1981
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3463787

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)