A holistic approach to the problem of Rheumatoid Arthritis in geriatric patients

Beniamin Szmelcer, Weronika Topka, Patrycja Wszelaki, Michał Wilczyński, Mateusz Porada, Aleksander Florczak, Mateusz Modrzejewski, Mariusz Wąsicki, Oktawia Wysocka, Karolina Cięszka, Dorota Szewczak, Agnieszka Kujawska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Abstract


Rheumatoid arthritis is a chronic disease and belongs to the group of systemic connective tissue diseases having an autoimmune basis. The most commonly reported symptoms by patients are pain, swelling and difficulty moving the affected joints. The course of rheumatoid arthritis is different in the elderly, the onset of the disease in the elderly is more severe than in the young, and large proximal joints are primarily involved. Make a diagnosis as soon as possible and start treatment, the greater the chance of delaying disease progression and even remission, which will minimize disability. In the treatment of rheumatoid arthritis in the elderly, who often have co-morbidities and often mobility difficulties, the role of physiotherapist and nursing care is extremely important next to medical treatment. The use of kinesitherapy allows you to increase the range of motion of the joints and maintain them in good functional condition. Physiotherapy, on the other hand, has analgesic and anti-inflammatory effects. This effect is enhanced by properly selected pharmacological treatment, carried out with the help of disease-modifying drugs, anti-inflammatory drugs, glucocorticosteroids and biological drugs.

Keywords


rheumatoid arthritis; elderly people; kinesiotherapy and physical methods; pharmacological treatment; nursing care

Full Text:

PDF

References


Księżopolska-Orłowska K., „Postępowanie rehabilitacyjne w reumatologii” Reumatologia 2012; 50, 2: 181–184.

Smoleńska Ż., Zdrojewski Z., „Odmienności w przebiegu chorób reumatycznych u osób w podeszłym wieku” Gerontologia Polska tom 18, nr 4, 169–175.

Paprocka Borowicz M., Zawadzki M., Fizjoterapia w chorobach układu ruchu Górnicki Wydawnictwo Medyczne Wrocław 2007, 77-91.

van der Heijde D, Klareskog L, Landewe´ R, Bruyn GAW, Cantagrel A, et al. Disease remission and sustained halting of radiographic progression with combination etanercept and methotrexate in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis and rheumatism 56: 3928–3939.2007 doi:10.1002/art.23141.

Księżopolska-Orłowska K., Fizjoterapia w Reumatologii PZWL 2010, 71-75.

Jura-Półtorak, A., & Olczyk, K. (2011). Diagnostyka i ocena aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów. Journal of LaboratoryDiagnostics, (4), 431-438.

Jura-Półtorak A., Olczyk K.: Diagnostyka i ocena aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów. Diagnostyka laboratoryjna - Journal of Laboratory Diagnostics 2011, 47 (4): 431-438.

Pincus T. The American College of Rheumatology (ACR) (2005). Core data set and derivative “patient only” indices to assess rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol, (23), 109-113.

Wisłowska M, Kalińska I, Olczyk-Kwiecień B. (2006) Stare i nowe metody oceny aktywności choroby, stopnia uszkodzenia tkanek i utraty funkcji w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Prob Lek, (45): 52-56.

Filipowicz-Sosnowska A, Przygodzka M. "Diagnostyka wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów (rzs) w świetle współczesnych danych." Przewodnik Lekarza/Guide for GPs 4.4 (2001): 12-18.

Jura-Półtorak A, Olczyk K. "Diagnostyka i ocena aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów." Journal of LaboratoryDiagnostics 4 (2011): 431-438.

Odrowąż-Sypniewska G, Nowacki W. "Zastosowania kliniczne oznaczania biomarkerów przebudowy kości. Nowe zalecenia Grupy Roboczej Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy-Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej ds. Standaryzacji w zakresie Markerów Przebudowy Kości." Diagn Lab 47 (2011): 219-222.

Jura-Półtorak A, Olczyk K. Farmakoterapia reumatoidalnego zapalenia stawów. Farm Przegl Nauk 2010; 12: 60-66

Pincus T, Sokka T. Laboratory tests to assess patients with rheumatoid arthritis: advantages and limitations. Rheum Dis Clin North Am 2009; 35: 731-734.

Kuligowska M, Odrowąż-Sypniewska G. Nowe standardy laboratoryjne w diagnostyce i monitorowaniu progresji zmian kostno-stawowych w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Voice 2007; 2: 14-19

Aleksander J. Owczarek, Rafał Michalik, Przemysław Kotyla, Eugeniusz J. Kucharz, The effects of clinical, epidemiological and economic aspects of changes in classification criteria of selected rheumatic diseases. Reumatologia 2014; 52, 2: 136–141

Tłustochowicz W, Brzosko M, Filipowicz-Sosnowska A i wsp. 34. Stanowisko Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego ds. Reumatologii w sprawie diagnostyki i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatologia 2008; 46: 111-114.

Silman AJ, MacGregor AJ, Thomson W, et al. Twin concordance rates for rheumatoid arthritis: results from a nationwide study. Br J Rheumatol 1993; 32: 903-907.

Bellamy N, Duffy D, Martin N, Mathews J. Rheumatoid arthritis in twins: a study of aetiopathogenesis based on the Australian Twin Registry. Ann Rheum Dis 1992; 5: 588-593

Sugiyama D, Nishimura K, Tamaki K, et al. Impact of smoking as a risk factor for developing rheumatoid arthritis: a meta-analysis of observational studies. Ann Rheum Dis 2010; 69: 70-81.

Lo Monaco A, Bruschi M, La Corte R, et al. Epidemiology of systemic sclerosis in a district of northern Italy. Clin Exp Rheumatol 2011; 29 (2 Suppl 65): S10-S14.

Przedborska A., Nitera-Kowalik A., Misztal M., Pruszyńska M., Krzepkowska E., Raczkowski J.W.,Wpływ treningu funkcjonalnego na sprawność ręki reumatoidalnej u pacjentów leczonych w warunkach uzdrowiskowych., Acta Balneol, TOM LVIII, Nr 2(144); 2016:118-123

Księżopolska-Orłowska K., Postępowanie rehabilitacyjne w reumatologii, Reumatologia 2012; 50, 2: 181–184,

Zagłoba-Kaszuba A., Analiza mechanizmu działania wybranych wzorców terapii proprioceptywnego ułatwiania nerwowo-mięśniowego za pomocą metod neurofizjologii klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu Wydział Lekarski I, Poznań 2012

Skalska-Izdebska R., Fatyga P., Goraj-Szczypiorkowska B., Kurach A., Pałka T. “Ocena skuteczności fizykoterapii w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów” Young Sport Science of Ukraine 2012; 3: 205-215.

Krawczyk-Wasilewska A., Kuncewicz E., Sobieska M., Samborski W. “Ocena skuteczności fizykoterapii w uśmierzaniu bólu towarzyszącego reumatoidalnemu zapaleniu stawów” Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2009; 74, 6:361-366.

Istrati J., Głuszko P., Suszko R., Iwaniec T. “Krioterapia ogólnoustrojowa zmniejsza aktywność fibrynolityczną krwi u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów” Reumatologia 2010; 48, 3: 171-176.

Juszczak K., Skotarczak A., Wojtyła-Buciora P., Wojtyła A., Klimberg A. “Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów” Hygeia Public Health 2018; 53, 2: 193-198.

Golus A., Abramczyk A., Pietsch J., Chłystek J., Łakomski M. “Rehabilitation in rheumatoid arthritis” Journal of Education, Health and Sport. 2018; 8,9:1095-1104

Burmester GR, Pope JE Novel treatment strategies in rheumatoid arthritis. Lancet. 2017 Jun 10;389(10086):2338-2348.

Demoruelle MK, Deane KD Treatment strategies in early rheumatoid arthritis and prevention of rheumatoid arthritis Curr Rheumatol Rep. 2012 Oct;14(5):472-80

Bluett J, Barton A Precision Medicine in Rheumatoid Arthritis. Rheum Dis Clin North Am. 2017 Aug;43(3):377-387.

Tatara T., Snakowska P., Rola diety w reumatoidalnym zapaleniu stawów - przegląd systematyczny badań. Med Rodz 2015; 2(18): 70-78.

Scott D, Wolfe F, Huizinga TW, Rheumatoid Arthritis. Lancet 2010, Sep 25; 376 (9746); 1094-108.

Smoleńska Ż., Zdrojewski Z.: Odmienności w przebiegu chorób reumatycznych u osób w podeszłym wieku. Gerontologia Polska 2010, tom 18, nr 4, 169-175

Wasserman A.M.: Rozpoznanie i postępowanie w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Lekarz Rodzinny 2012, 1

Pawlak-Buś K., Dudziec E., Leszczyński P.:Klasyczne leczenie modyfikujące oraz leczenie biologiczne a ryzyko rozwoju nowotworów w reumatologii. Forum reumatologiczne 2016, tom 2, 32-38.

Staszkiewicz, M., Nawalana, A., Wróbel, A., Majda, A. OCENA SKUTECZNOŚCI OPIEKI OTRZYMYWANEJ OD PIELĘGNIAREK I NIEPROFESJONALNYCH OPIEKUNÓW DOKONANA PRZEZ CHORYCH NA REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW. PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING, 2017, 28-33.

Marzec, I., Budnik, M., Balcerak, D., Galikowska, A., Ziegler, A., & Olszewska, M. (2016). Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem z Reumatoidalnym zapaleniem stawów= Selected aspects of nursing care of patients with Rheumatoid arthritis. Journal of Education, Health and Sport, 6(9), 345-356.

Kadłubowska, M., Kózka, M., Bąk, E., Fraś, M., & Kudłacik, B. (2015). Zachowania zdrowotne jako determinanta strategii radzenia sobie z bólem chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Probl. Hig. Epidemiol, 96(1), 175-180.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3384317

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)