Postural defects - correct posture, pathological posture, pathogenesis and consequences. Part one

Piotr Jaworski

Abstract


Posture defects are a serious social problem. Knowing the correct posture is very important. The first part of the paper presents a description of correct posture and a description of pathological posture, its pathogenesis and side effects.

Keywords


postural defects; correct posture; pathological posture; spine; physiotherapy

Full Text:

PDF

References


Bäker B, Reisky P. Bóle i choroby kręgosłupa. AMBER. Warszawa 2001.

Jopkiewicz A, Suliga E. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. Radom – Kielce 2008.

Kaczmarek M, Wanat K. Analiza aktywności fizycznej, parametrów antropometrycznych oraz postawy ciała dzieci. Rehabilitacja w praktyce 2011; 6: 26-29.

Kasperczyk T. Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie. Kasper. Kraków 1994.

Kopacz Ł, Leitz – Kijak D. Zastosowanie metody fizjoterapeutycznej Kinesiology Taping w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa wśród młodych stomatologów. Fizjoterapia Polska 2015; 3: 36-44.

Kruszyna J, Świtoń A. Postępowanie fizjoterapeutyczne w bólach pochodzenia mięśniowego w odcinku szyjno – piersiowym kręgosłupa. Rehabilitacja w praktyce 2016; 4: 8-12.

Książek-Czekaj A, Wiecheć M. Monitorowanie wyników usprawniania skolioz za pomocą systemu DIERS. Fizjoterapia Polska 2016; 3: 124-134.

Madej E, Grabarek E. Wady i zalety współczesnych metod badania postawy ciała wykorzystywanych w badaniach przesiewowych. Kwartalnik Ortopedyczny 2008; 1: 24-30.

Milanowska K. Wady postawy. W: Rehabilitacja medyczna. Red. Dega W, Milanowska K. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Warszawa 1983; 271-285.

Mrozkowiak M. Korekcja, kompensacja i ćwiczenia wyrównawcze wad postawy. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit. Toruń 2001.

Muchacka R, Pyclik M. Wady postawy u dzieci i młodzieży – charakterystyka i etiologia. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu 2016; 1: 69-83.

Niesłuchowski W. Kręgosłup, klucz do zdrowia. Agencja Wydawnicza COMES. Warszawa 1994.

Nowotny J, Czupryna K. Podstawy fizjoterapii. Podstawy teoretyczne i wybrane aspekty praktyczne. KASPER. Kraków 2004.

Ogonowska – Słodownik A. Rola rehabilitacji w wodzie w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa. Rehabilitacja w praktyce 2016; 2: 40-43.

Olczak A. Jak zinterpretować zaburzenie równowagi ciała. Rehabilitacja w praktyce 2016; 4: 13.

Rakowski A. Kręgosłup w stresie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2002.

Sowa J. Siedzenie dynamiczne a zespoły bólowe kręgosłupa. Rehabilitacja w praktyce 2013; 2: 30-34.

Szymel K, Witke – Woźniak A. Analiza skuteczności wybranych ćwiczeń metodą Feldenkraisa w leczeniu zespołów bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Rehabilitacja w praktyce 2016; 5: 49-53.

Umławska W. Wady postawy ciała u dzieci ze schorzeniami narządu wzroku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja: kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych 2008; 2: 77-83.

Walicka – Cupryś K, Skalska – Izdebska R. Związek pomiędzy postawą ciała i stabilnością posturalną u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Postępy Rehabilitacji 2013; 27: 47-54.

Wilczyński J. Korekcja wad postawy człowieka. Anthropos. Starachowice 2005.

www.fabrykasily.pl/porady/wady-postawy-wady-plecow – 2018.05.15

www.leksykonmasazu.pl/slowko/wady-postawy/63 – 2017.10.20

www.medme.pl/choroby/wady-postawy,442.html – 2018.05.11

www.profesor.pl/publikacja,13033,Referaty,Wady-postawy-ciala-przyczyny-powstawania-profilaktyka – 2018.05.15

www.tactumsanitas.pl/rehabilitacja-schorzen/ortopedyczna/leczenie-wad-postawy/ – 2018.05.14
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3379300

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)