Degeneration of the lumbar intervertebral discs as a cause of root discomfort in the lumbar spine

Aneta Karło, Beniamin Szmelcer, Marlena Kontowicz, Patrycja Wszelaki, Daria Zaborna, Michał Wilczyński, Natalia Krakowska, Aleksander Florczak, Aleksandra Modlińska, Adrian Zwolinski, Klaudia Kwiatkowska, Paula Piątkowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Abstract


Background: The change in the lifestyle of modern man and the related lack of physical activity caused that pain in the spine has become a civilization problem, covering an increasing population regardless of latitude. Degenerative changes of the spine, also in the lumbar region, are the most frequently diagnosed cause of patients' dysfunction.
Material and methods: Analysis of available literature, articles in the Google Scholar and PubMed database using keywords: lumbar spine, degenerative changes, dysfunctions
Results: Currently, in addition to injuries and mechanical loads, the causes of lumbar spine dysfunction also include abnormal spinal nutritional composition and genetic factors, with the greatest emphasis on genes encoding type 1 collagen. During diagnostics, apart from X-ray imaging, computed tomography and resonance imaging methods should not forget about properly conducted interviews and functional tests. Kinesitherapy assisted by physical treatment methods such as laser therapy or ultrasound should play a major role in rehabilitation. Kinesitherapy should be tailored to the individual patient, and exercises selected so that the patient can also do them at home.
Conclusions: In the prevention of degenerative changes of the lumbar spine, there should be a much greater emphasis on patient education related to risk factors or learning ergonomic work. Despite much work on this topic, there is still a need to improve public awareness and further research on prevention.

Keywords


lumbar spine; degenerative changes; dysfunctions

Full Text:

PDF

References


Walczak Ł.: Czynniki wpływające na skuteczność fizjoterapii w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa, Kwartalnik Ortopedyczny 2010 (4) s.487-492 66

Wróblewska I, Bieszcz-Płostkonka K, Błaszczuk J, Kurpas D.: Efektywność rehabilitacji w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa, Family Medicine&Primary Care Review 2014: 16 (1) s. 35-38 69

Zgorzalewicz-Stachowiak M, Dobrowolska A, Jopek M, Bartkowiak Z.: Zastosowanie wybranych zabiegów fizykalnych u pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, przebywających na leczeniu uzdrowiskowym, Acta Balneologica 2013: 55 (2) s.89-94

Bochenek A., Reicher M. „Anatomia człowieka Tom I”. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007, wydanie 1. Strona 231-232.

Zembaty A. „Kinezyterapia Tom I”. Wydawnictwo Kasper, Kraków 2002, wydanie 1. Strona 138-139, 152 – 156.

Kraemer J „Choroby krążka międzykręgowego”. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2013. Strona 18-20.

Jill PG., Robert S., Degeneration of the intervertebral disc. Arthritis Res. Ther., 5(3):120–130, 2003

Lotz JC., Colliou OK., Chin JR., Duncan NA., Liebenberg E., Compression-induced degeneration of the intervertebral disc: an in vivo mouse model and finite-element study. Spine (Phila Pa 1976), 23(23):2493-506., 1998

Osti OL., Vernon-Roberts B., Fraser RD., Volvo Award in experimental studies. Anulus tears and intervertebral disc degeneration. An experimental study using an animal model. Spine (Phila Pa 1976), 15(8):762-7, 1990

Liuke M., Solovieva S., Lamminen A., Luoma K., Leino-Arjas P., Luukkonen R., Riihimäki H., Disc degeneration of the lumbar spine in relation to overweight. Int. J. Obes. (Lond), 29(8):903-8, 2005

Nowak W., Michalski D., Kościński J., Skóra M., Model doświadczalny degeneracji krążka międzykręgowego, Neuroskop 12, 94-98, 2010

Feng Y., Egan B., Wanga J., Genetic factors in intervertebral disc degeneration, Genes. Dis., 3(3):178–185, 2016

Zhu Q., Gao X., Levene HB., Brown MD,, Gu W., Influences of Nutrition Supply and Pathways on the Degenerative Patterns in Human Intervertebral Disc, Spine (Phila Pa 1976), 41(7): 568–576, 2016

Hendrich B., Bladowska J., Sąsiadek M. „Znaczenie badań obrazowych w diagnostyce nieurazowych zespołów bólowych kręgosłupa" Polski Przegląd Neurologiczny 6 ; 2: 92–100; 2010

Siminska J., Pietkun K., Głowacka I., Beuth W., Nowacka K., Hagner W., Siedlecki Z. „Overview of recommendations physiotherapy used for spinal pain in the lumbar region.” Journal of Education, Health and Sport. 6; 8:454- 466; 2016

Massalski M., „System klasyfikacji bólów kręgosłupa metodą McKenzie” Fizjoterapia 19, 3; 63-71; 2011

Taher F., Essig D., Lebl D.R., et al. Lumbar degenerative disc disease: current and future concepts of diagnosis and management. Adv Orthop. 970752; 2012

Sąsiadek M., Hendrich B. „Diagnostyka obrazowa kręgosłupa z uwzględnieniem nowych technik obrazowania” Pol. Przegl. Neurol;6 1:38-45; 2010

Wojdasiewicz P., Michalec M., Gasik R. „Diagnostyka różnicowa dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa” Reumatol Geriatr Rehabil 1 ;1: 45–51; 2015

Garczyński W., Lubkowska A. " Physiotherapy in patients with degenerative changes in the lumbar spine" Journal of Health Sciences (J Health Sci) 2013; 3(4): 118-130

Domżał M., "Chronic inflammatory pains of the cross - an old ailment or a new neurological disease?" Przedrukowano z: Polski Przegląd Neurologiczny 2007; 3 (4): 216–227; Klinika Neurologiczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Koszela K., Krukowska S., Woldańska-Okońska M.; "Back pain as a civilization disease"; Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska; Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 344–351

Siminska J., Nowacka K., Siedlecki Z., Hagner W."Overload and root pain, differentiation of ailments in the lumbar region of the spine"; Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy; Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(6):323-330.

Sipko T., Janicki K., Barczyk K., Demczuk-Włodarczyk E.; " Ultrasound symptoms in patients with lumbar spine disorder"; Katedra Fizjoterapii AWF, MEDSPORTPRESS, 2006; 6(6); Vol. 8, 663-671, Wrocław

Zawadka M., Fijewski A., Gawda P., Bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa a zmiany zwyrodnieniowe. Geriatria 2017; 11: 56-65

Hendrich B., Bladowska J., Sąsiadek M. Znaczenie badań obrazowych w diagnostyce nieurazowych zespołów bólowych kręgosłupa. Pol Przegl Neurol 2010, 6, 2, 92–100

Sapuła R., Głowacka I., Lesiak A., Siwek W., Mataczyński K., Ocena efektywności rehabilitacji pacjentów w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, Zamojskie Studia i Materiały, seria Fizjoterapia, Zamość 2012, wyd. XIV, zeszyt 1(35)

Krawczyk-Wasielewska A., Skorupska E., Samborski W. (2013). Sacroiliac joint as a potential cause of sciatica-like syndrome in lumbar-sacral back pain. Reumatologia/Rheumatology, 51(5), 384-388

Amirdelfan K., McRoberts P., Deer T. R., The differential diagnosis of low back pain: a primer on the evolving paradigm, Neuromodulation, 2014, 2, 11-17

Koes BW, van Tulder MW, Thomas S. Diagnosis and treatment of low back pain. BMJ. 2006 Jun 17;332(7555):1430-1434

Hawrylak A., Skolimowska B., Barczyk K. i wsp., Ocena wybranych parametrów czynnościowych u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi dolnego odcinka kręgosłupa leczonych w warunkach sanatoryjnych. Inżynieria Biomedyczna, 2010;16,1, 25-27

Krawczyk-Wasielewska A. „Skuteczność wybranych algorytmów postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu objawowym przewlekłych zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa z promieniowaniem do kończyny dolnej” Rozprawa doktorska, Poznań 2013

Mika T., Kasprzak W. „Fizykoterapia”, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2006, wydanie IV, str. 227, 251

Koszewski W. (red.) „Bóle kręgosłupa i ich leczenie” wyd. medyczne Terrmedia, Poznań 2010 r., Wydanie I, str. 30-31, 68-76

Guzy G., Ridan T., Kołodziej P., Mikołajczyk E., Jankowicz-Szymańska A., „Skuteczność laseroterapii wśród pacjentów z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa” Hygeia Public Health 2012, 47(4): 484-489

Bekering G., Zalecenia stosowania fizjoterapii u pacjentów z bólami krzyża – opracowane przez zespół specjalistów holenderskich, RehabilMed, 2004 (8) Numer specjalny

Kujawa J., Pyszczek I., Talar J., Janiszewski M., Porównawcza ocena skuteczności przeciwbólowej wybranych metod fizjoterapeutycznych w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa, Fizjot Pol, 2001; 3: 271

Grzegorczyk J., „Współczesne poglądy na temat rehabilitacji w bólach krzyża” Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2005, 2, 181–187

Alaranta H., Rytokoski U., Rissanen A. Intensive physical and psychosocial training program for patients with chronic low back pain. A controlled clinical trial. Spine 1994; 19: 1339-49

Hurwitz EL., Morgenstern H., Chiao C.: Effects of recreational physical activity and back exercises on low back pain and psychological distress: findings from the UCLA Low Back Pain Study. Am J Public Health 2005; 95, 10: 1817-24.

Koopman FS, Edelaar M, Slikker R et al. Effectiveness of multidisciplinary occupational training program for chronic low back pain: a prospective cohort study. Am J Phys Med Rehabil 2004; 83, 2: 94-103.

Kjellby-Wendt G, Carlsson SG, Styf J. Results of early active rehabilitation 5-7 years after surgical treatment for lumbar disc herniation. J Spinal Disord Tech 2002; 15, 5: 404-9

Adams MA, Dolan P. Recent advances in lumbar spine mechanics and their clinical significance. Clinical Biomechanics 1995, 10: 3-19.

Axler CT, McGill SM. Low back loads over a variety of abdominal exercises: searching for the safest abdominal challenge. Med Sci Sports Exerc 1997, 29: 804-11.

Binek E, Olszewski J: Evaluation of pain complaints in patients with lumbar discopathy before and after selected physiotherapeutic procedures. Orthop Quarter, 2011, 2:93-99.

Klimaszewska K, Krajewska-Kułak E, Kondzior D, Kowalczuk K, Jankowiak B. Quality of life of patients with lumbar spine pain syndromes. Nurs Top, 2011, 19(1):47-54

Kałużna A, Kałużny K, Wołowiec Ł, Płoszaj O, Zukow W, Kochański B, Hagner W. : Spine pain prevention - review of literature. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(7):912-926.

Derewiecki T, Mroczek K, Duda M, Kościk M: Knowledge of the principles of spinal pain prevention among the inhabitants of the Zamość district. Hygeia Public Health, 2012, 47(3):365-369

Wójcik G, Piskorz J. : Postoperative complications of lumbar discopathy - case report. General Medicine and Health Sciences, 2015, Volume 21, No. 2, 116-119

Borzęcki A, Wójtowycz-Chomicz K, Sidor K, Makara-Studzińska M, Borzęcki P, Salsa E, Święs Z:Treatment of patients with chronic degenerative disc disease (discopathy). Family Medicine & Primary Care Review 2012, 14 (3): 342–344.

Wolanin M, Oleszczuk J, Sapuła R, Topolski A, Wolanin A: The analysis of physical activity of the over 60 with the discopathy of the lumbar spine. Gerontologia Polska 2017; 25: 184-190

Borzęcki A, Wójtowicz-Chomicz K, Skowronek A, Kołłątaj W, Karwat I: Rehabilitation procedures in patients with recognized lumbar discopathy. Family Medicine & Primary Care Review 2012; 14 (3): 345–348

Boyraz I , Yildiz A , Koc B, Sarman H:. Comparison of high-intensity laser therapy and ultrasound treatment in the patients with lumbar discopathy. Biomed Res Int. 2015; 304328.

Mikołajczyk E, Jankowicz-Szymańska A, Janusz M, Bakalarz J: The influence of the traditional physiotherapy and the Medical Taping method on pain and disability level in patients with low back pain. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 2012; 2: 223–237.

Wójcik G, Skalska-Izdebska R, Kolbuszewska A, Szulc A: The effect of comprehensive therapy Spa for the treatment of pain syndrome the spine lumbosacral. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6 (12):71-83.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3375510

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)