Use of kinesiology taping in different diseases

Piotr Jaworski

Abstract


Kinesiology taping, called in Poland more and more often dynamic plastering is a method with a very wide application. More and more often this method is noticed among patients. Currently, many studies have been conducted, in which the effectiveness of therapy with the use of tapes for kinesiology taping has been proven. What is more, no harmful effects of this form of therapy have been found. In addition, there is more and more research showing the effectiveness of cathodiology taping as a form of supporting the effects of the main therapy. The paper was written on the basis of review articles and research papers presented in reputable Polish magazines dealing with physiotherapy.

Keywords


kinesiology taping; kinesio taping; taping; physiotherapy

Full Text:

PDF

References


Drężewska M, Frączek E. Ocena wpływu dynamicznego plastrowania na zmianę wybranych cech motorycznych u tancerek hipermobilnych. Fizjoterapia Polska 2016; 1: 6-22.

Grobelna A, Drozd A. Zastosowanie masażu i Kinesio Tapingu u kobiet w ciąży. Rehabilitacja w praktyce 2018; 3: 41-49.

Kiebzak W, Kowalski I. Wykorzystanie metody Kinesiology Taping w praktyce fizjoterapeutycznej: przegląd literatury. Fizjoterapia Polska 2012; 1: 1-11.

Krajczy M, Bogacz K. Przegląd piśmiennictwa na temat możliwości zastosowania plastrowania dynamicznego Kinesiology Taping (KT) w chorobach wewnętrznych: w chirurgii, kardiologii i pulmonologii. Fizjoterapia Polska 2018; 2: 32-42.

Krajczy M, Bogacz K. Zastosowanie plastrowania dynamicznego w fizjoterapii zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia. Rehabilitacja w praktyce 2016; 4: 47-50.

Mielańczyk J, Dębski P. Wpływ Kinesio Tapingu stopy na stabilność posturalną i asymetrię obciążenia kończyn dolnych. Rehabilitacja w praktyce 2015; 2: 38-41.

Mikołajewska E. Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych. PZWL. Warszawa 2015.

Morel S, Curyło-Babiuch E. Ocena kontroli głowy u dziecka z czterokończynowym mózgowym porażeniem po aplikacji taśm Kinesiotaping na mięsień prostownik grzbietu. Rehabilitacja w praktyce 2019; 1: 58-62.

Skonieczna – Zydecka K, Kruszyniewicz J. Kinesiology Taping jako propozycja postępowania fizjoterapeutycznego w sporcie. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja 2016; 68: 41-48.

Śliwiński Z, Krajczy M. Dynamiczne plastrowanie podręcznik Kinesiology Taping. Markmed Rehabilitacja. Wrocław 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3357872

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)