Comparison of effectiveness of selected physical modalities in patients with rotator cuff injury.

Iwona Demczyszak, Natalia Kuciel, Edyta Sutkowska, Małgorzata Fortuna, Jarosław Nakiewicz

Abstract


Introduction
Damage of the rotator cuff is one of the most common injuries of the shoulder in people over 50 years old and athletes. In the conservative treatment of this dysfunction the significant role has appropriately selected physical treatments.
Aim of work
The aim of the study was to compare the effectiveness of selected treatments of electrotherapy and cryotherapy and kinesitherapy in people with the rotator cuff damage.
Materials and research method
The study comprised group of 32 patients with age from 55 to 75 years, the average age - 64 years. The patients were divided randomly into two groups, A and B. Each patient performed a series of 15 treatments suggested by a specialist in accordance with current treatment methodology. In group A it were selected treatments of electrotherapy field, while in group B it were treatments of local cryotherapy and kinesitherapy. Performance evaluation was based on the visual analogue scale VAS and measuring the range of motion method SFTR. The obtained research results were statistically analyzed.
Results
In both treated groups reported pain reduction of 25% in group A and 51% in group B. Also observed improve and increase the mobility of the shoulder joint after performing a series of treatments.
Conclusions
Applied physical procedures are useful in improving people with damage to the rotator cuff. Better therapeutic effects gives the use of treatments combining cryotherapy with local kinesitherapy than using only electrotherapeutic treatments.

Keywords


rotator cuff, damage, physiotherapy

Full Text:

PDF

References


References

Tylman D., Dziak A. (red) Traumatologia narządu ruchu. Tom 2, Wyd. Lek. PZWL Warszawa 2013

Marciniak W., Szulc A.(red) Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Tom 2, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2003

Dziak A., Tayara S.H. Urazy i uszkodzenia w sporcie. Wydawnictwo Kasper, Kraków 2000

Mika T., Kasprzak W. Fizykoterapia. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007

Kwolek A. (red.) Rehabilitacja medyczna. Tom 1, Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław 2013

Białoszewski D., Zaborowski G. Przydatność terapii manualnej w rehabilitacji pacjentów z przewlekłym uszkodzeniem stożka rotatorów stawu ramiennego. Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja,2011, Vol.13, nr 1, 9 - 20

Bronikowski A. Nowoczesna rehabilitacja stawu ramiennego. Część pierwsza: najczęstsze patologie, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 9

Rosiński M. Program rehabilitacji pacjenta z przewlekłym uszkodzeniem stożka rotatorów i zerwaniem ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego metodą PNF według standardów ICF, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 9

Michalik B., Michalik J., Tokarski R. Poziom satysfakcji i redukcja bólu u pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu objętych kriorehabilitacją. Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 2, 260-271

Boerner E., Brzyk R., Bienias-Jędrzejewska M. Ocena skuteczności krioterapii miejscowej w leczeniu zespołu bolesnego barku. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2007, 7,1,13,54-56

Grymel-Kulesza E., Polak A., Kubacki J., Skrzep-Poloczek B., Król P. Wpływ kompleksowej terapii obejmującej ćwiczenia czynne, masaż, krioterapię oraz łączne działanie ultradźwięków i prądu elektrycznego w leczeniu uszkodzeń pierścienia rotatorów. Fizjoterapia Polska, 2007, 7,2,107-123
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3257033

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Authors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)