Analysis of health behaviours among athletes and football players

Anna Karpińska

Abstract


Introduction: Sport is considered one of the oldest educational areas and forms of entertainment for mankind since antiquity. Over time, many new sports have been distinguished, among which,the most popular in Poland are: athletics and football. Athlete's image suggests that they take care for their health, and that their health behaviours should be the most intense.
Aim of the study: The aim of the study was to assess the severity of health behaviours among athletes and football players, as well as to compare and analyze their results.
Material and methods: The study included 100 sportsmen: 50 athletes and 50 footballers in the age range of 16-22 years. To assess health behaviors, the Inventory of Health Behaviors according to Z. Juczyński has been used.
Results: Analysis of the results showed that the football players are sportsmen who care more about their health. The result of their average health behaviour index was higher than in the case of athletes. The vast majority of athletes were assigned to the group with the average level of health behaviours, while the most football players were placed in the group showing high-quality health behaviours. However, taking into account the Sten average , all of them can be classified as mid-level results. In both disciplines, the lowest results were achieved in the category of "correct eating habits", the highest in the "positive psychological attitude" category.
Conclusions: The study showed that sportsmen against the rest of the society do not show a high level of health behaviours. However, among them football players are more health-oriented than athletes.

Keywords


Sportsmen; health behaviours; athletes; football players

Full Text:

PDF

References


Boraczyński M., Boraczyński T., Obmiński Z., Podstawski R., Sasiewicz K., Stasiewicz P. i wsp. Budowa somatyczna i wydolność fizyczna piłkarzy nożnych i siatkarzy w wieku 16-18 lat. Medycyna Sportowa. 2012; 1: 39-49.

Migasiewicz J., Stodółka J. Lekkoatletyka. Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 2007; 8-35, 151-157.

Bellar D, Judge L., Judge M., McAtee G. Predictors of Personal Best Performance in the Hammer Throw for U.S. Collegiate Throwers. International Journal of Performance Analyisis in Sport. 2010; 10: 54-65

Ferro A., Floria P., Graupera J., Villacieros J. Analysis of Speed Performance In Soccer by a Playing Position and a Sports Level Using a Laser System. Journal of Human Kinetics. 2014; 44: 143-153.

Mikołajczyk Janusz, Byzdra Krzysztof, Piątek Mirosław, Kamrowska-Nowak Maria, Stępniak Robert. Analiza Wyników w Skokach Lekkoatletycznych Mężczyzn na Halowych Mistrzostwach Świata w Latach 1985-2006 = Analysis of Performance in Athletics Jumping Men on the Indoor World Championships in Years 1985-2006. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):386-408.

Roetert P.E., Proper nutrition for young athletes, National Strength and Conditioning Association 2004; 26 (3): 25–26

Zabrocki R., Kaczyński R., Ocena zachowań żywieniowych młodzieży uprawiających sporty wysiłkowe, na przykładzie pływania, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2012; 3: 729–732.

Kałużny Krystian, Śpica Dorota, Drobik Przemysław, Michalska Anna, Kałużna Anna, Kochański Bartosz, Zukow Walery. Ocena oraz porównanie zachowań żywieniowych u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko = Evaluation and comparison of nutritional behavior of people practicing professional and amateur sport. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(2):301-310.

Muszalik, M., Zielińska-Więczkowska, H., Kędziora-Kornatowska, K., & Kornatowski, T. (2013). Ocena wybranych zachowań sprzyjających zdrowiu wśród osób starszych w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego w aspekcie czynników socjo-demograficznych. Probl Hig Epidemiol, 94(3), 509-513.

Bethke A., Lulińska-Kuklik E., Radzimińska A., Weber-Rajek M., Zukow W. Zachowania zdrowotne i urazy sportowe. Journal Education, Health and Sport. 2016; 6: 119-130.

Guzowski A., Krajewska- Kułak E., Muczyński D. Ocena narażenia na kontuzje oraz preferowanych zachowań zdrowotnych w grupie zawodników futbolu amerykańskiego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2013; 4: 125-133.

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Wyd. PTP. Warszawa 2001: 110-116.

Glama E., Hoffman M., Juraszek K., Kalisz J., Kalisz Z., Weber-Rajek M. i wsp. Składniki odżywcze i ich rola w diecie sportowca. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6: 522-538.

Spałkowska A., Szczepańska E. Zachowania żywieniowe sportowców wyczynowo uprawiających siatkówkę i koszykówkę.

Rocz Panstw Zakl Hig. 2012; 63: 483-489.

Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Muczyński D. Ocena narażenia na kontuzje oraz preferowanych zachowań zdrowotnych w grupie zawodników futbolu amerykańskiego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2013; 4: 125-133.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3247431

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)