Assessment of knowledge about body postural defects among parents

Karolina Klimkiewicz-Wszelaki, Remigiusz Sokołowski, Paulina Kasperska, Eliza Oleksy, Anna Ziółkowska, Wojciech Stemplowski, Ewelina Nesteruk, Cyryl Kwiatkowski, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Walery Zukow

Abstract


Introduction: Postural defects became in recent decades significant problem, both medical and social. Many examinations show that faulty posture affect about 60-80 per cent of children. The rapid development of technology has led to limiting of physical activity which manifests itself by massive occurrence of faulty posture. Therefore it is extremely important to increase the parents knowledge and awareness of the prevention and correction of faulty posture as well as benefit from physical activity.
Aim: The aim of the present study was estimation parents knowledge about faulty posture and verification who knows more – parents who have children with correct posture or these who have children with postural defects as well as parents who encourage children to exercise or these who don’t do this.
Materials and methods: A survey was conducted in a group of 60 parents. First group: 30 parents of children attending The Postural Defect Clinic, second group: 30 parents of children attending School Complex No. 8 in Bydgoszcz. The original questionnaire was used for the study. Questionnaire to the estimation of parents knowledge consisted of 19 questions: metric questions and knowledge test. The results were analyzed statistically (p<0,05).
Results: Parents who enroll children for extra sports are more knowledgeable than parents who do not. Parents whose children have postural problems have no higher knowledge than parents whose children have a correct posture. Parents with higher education have more knowledge about posture defects.
Conclusion: Parents knowledge on the prevention and correction of faulty posture is sufficient (mean: 56 per cent correct answers). Nowadays, knowledge should be at a higher level by looking at the frequency of postural defects.

Keywords


body postural, prevention, knowledge

Full Text:

PDF

References


Białoszewski A., Kłak A., Szymański J., Raciborski F., Lusawa A., Tomaszewska A., Walkiewicz A., Samel-Kowalik P., Borowicz J., Samoliński B.: Aktywność fizyczna a problemy układu ruchu dzieci w wieku wczesnoszkolnym u dzieci uczęszczających do klas pierwszych szkoły podstawowej na terenie miasta stołecznego Warszawa. VALETUDINARIA – Postępy Medycyny Klinicznej I Wojskowej, (16)1, 2011.

Biddle S., Gorely T., Stensel D.: Health-enhancing physical activity and sedentarybehaviour in children and adolescents. Journal of Sports Sciences, 22, 2004.

Bursova M., Langmajerova J., Cepicka L.: Postural Function as one limiting factor of the level of motor performance and possibilities of its correction during school day education by children of primary schoolage. Antropomotoryka, vol 19, nr 45, 2009.

Cieplik M., Faustmann I., Hagner W., Lewandowski A.: Sprawność fizyczna dzieci szkolnych z wadami postawy. Kwartalnik Ortopedyczny, nr 1, 2006.

Kaczmarek M., Wanat K.: Analiza aktywności fizycznej, parametrów antropometrycznych oraz postawy ciała dzieci. Rehabilitacja, nr 6, 2011.

Maciałczyk-Paprocka K., Krzyżaniak A., Kotwicki T., Kałużny Ł., Przybylski J.: Postawa ciała dzieci w wieku przedszkolnym. ProblemyHigienyiEpidemiologii, nr 92(2), 2011.

Stokowska E., Raczkowski J.W., Kilian Z., Słowiańska A.: Determinanty uczestnictwa dzieci z rozpoznanymi wadami postawy w procesie leczenia zachowawczego. Kwartalnik Ortopedyczny, nr 3, 2002.

Olszewska M., Żołyński K., Olszewski S.: Wady postawy u siedmiolatków a ich aktywność ruchowa w życiu codziennym. KwartalnikOrtopedyczny, nr 1, 2006.

Widłak P., Gątkiewicz M., Podkański I., Skowron S., Śliwiński A., Żegota Z.: Ocena wiedzy rodziców ze środowiska miejskiego i wiejskiego na temat wad postawy u dzieci, metdo ich profilaktyki i korekcji. Kwartalnik Ortopedyczny, nr 2, 2007.

Dega W., Milanowska K.: Rehabilitacja medyczna. PZWL, 2001.

Jarosz M., Wolnicka K., Kłosowska J.: Czynniki środowiskowe związane z występowaniem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Postępy Nauk Medycznych, t XXIV, nr 9, 2011.

Rotter I., Wicher J., Żułtak-Bączkowska K., Mroczek B., Karakiewicz B.: Profilaktyka i korekcja wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców. Family Medicine&PrimaryCareReview, 11, 3, 2009.

Kasperczyk T.: Wady postawy ciała – diagnostyka i leczenie. Kraków, 1994.

Nowotny J., Nowotny-Czupryna O., Brzęk A., Kowalczyk A, Czupryna K.: Postawa ciała a zespoły bólowe kręgosłupa. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, vol 13, nr 1(6), 2011.

Widłak P., Gątkiewicz M., Podkański I., Skowron S., Śliwiński A., Żegota Z.: Ocena wiedzy rodziców ze środowiska miejskiego i wiejskiego na temat wad postawy u dzieci, metdo ich profilaktyki i korekcji. Kwartalnik Ortopedyczny, nr 2, 2007.

Wright M., Wilson D., Griffin S., Evans A.: A qualitative study of parental modeling and social support for physical activity in underserved adolescents. Health Education Research, vol. 25, no. 2, 2010.

Jankowicz-Szymańska A., Nowak B., Słomski Ł.: Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała. Fizjoterapia, vol. 18, nr. 2, 2010.

Evans A.M., Rome K.: A Cochrane review of the evidence for non-surgical interventions for flexible pediatric flat feet. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, vol. 47, no. 1, 2011.

Karpiński M., Kamińska M.: Skolioza Idiopatyczna. Pediatria po dyplomie, vol. 15, nr 4, 2011.

Nowotny-Czupryna O., Brzęk A., Nowotny J.: Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała dzieci uczęszczających na ćwiczenia korekcyjne. Fizjoterapia, vol.10, nr 3-4, 2002.

Olech P., Szmagaj A., Jankowska M., Gosk M.: Wiedza rodziców na temat wad postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Pielęgniarstwo Polskie, nr 1-2, 2004.

Poussa M., Heliovaara M., Seitsamo J., Kononen M., Hurmerinta K., Nissinen M.: Development of spinal posturę in a cohort of children from the age of 11 to 22 years. EurSpine J nr 14, 2005.

Proszkowiec M., Słonka K., Hyla-Klekot L.: Kształtowanie się postawy ciała w II krytycznym okresie posturogenezy z uwzględnieniem stopnia dojrzałości płciowej badanych. Fizjoterapia,19, 1, 2011.

Sarkauskiene A.: Influence of two-year non-formal physical education program on health-related physical fitness of 11-13 years old children. Antropomotoryka, vol 22, nr 58, 2012.

Stępień A.: Zakresy rotacji tułowia i miednicy u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną. Postępy rehabilitacji, nr 3, 2011.

Wilczyński J.: Nowoczesna diagnostyka podstawą leczenia bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa. Rehabilitacja w praktyce, nr 4, 2010.

Wojna D., Anwajler J., Hawrylak A., Barczyk K.: Ocena postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym. Fizjoterapia, vol. 18, nr. 4, 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3245904

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)