Significance of reactive oxygen species and oxidative stress in carcinogenesis

Sylwia Paulina Jopkiewicz

Abstract


Introduction and aim.Reactive oxygen species and increased oxidative stress cause a series of disorders in the metabolism of the cell. Initiate adverse changes to the structure of DNA, lipids and proteins. The purpose of this article is to introduce the concept of oxidative stress and reactive oxygen species and to present their contribution to the formation and development of precancerous and cancerous.
Description of knowledge.The process of oxidation damage of DNA molecules nitrogen bases, contributes to the rupture of DNA strands and the formation of adducts. Lipid peroxidation cause damage to membranes of cytoplasmic and mitochondrial which causes unfavorable changes in their physical properties. The end products of this process show mutagenic and carcinogenic. Oxidation of proteins leading to changes in their structure and the presence of structurally abnormal protein, which is the main regulator of the cell can cause the initiation of the neoplastic process. The emergence of mutations in the DNA is a critical point in the process of carcinogenesis.
Conclusions.Oxidative stress and the effects of reactive oxygen species is one of the reasons for the initiation and development of cancer. Permanent changes in the structure of DNA, lipids and proteins leading to the loss of their biological functions and following the development of lesions.

Keywords


reactive oxygen species; oxidative stress; process of carcinogenesis

Full Text:

PDF

References


Deptała A. Podstawy epidemiologii nowotworów. Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania rozwoju nowotworów (w:) Deptała A (red.). Onkologia w praktyce. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa; 2015: 32-45.

Kiełczewski T, Dylewska M, Kurek B, Jarosz A, Falkiewicz B. Dostęp pacjentów onkologicznych do terapii lekowych w Polsce na tle aktualnej wiedzy medycznej. PEX Pharma Sequence, Warszawa; 2017: 9.

Gackowska M. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych w praktyce dietetyka, część IV- markery nowotworowe, genetyczne podstawy onkogenezy, dieta w prewencji chorób nowotworowych. Food Forum. 2016; 4(14): 39-46.

Kozłowska J, Łaczmańska I. Niestabiloność genetyczna – jej znaczenie w procesie powstawania nowotworów oraz diagnostyka laboratoryjna. NOWOTWORY Journal of Oncology. 2010; 6(10): 548-553.

Siedlecki AJ. Biologia molekularna nowotworów (w:) Meder J (red.). Podstawy onkologii klinicznej. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa; 2011. s. 41-46.

Klauning EJ, Kamendulis ML. Kancerogeneza chemiczna (w:) Zielińska-Psuja B, Sapota A (red.). Podstawy toksykologii. Casarett & Doull, Wrocław; 2014: 151-165.

Mesri EA, Feitelson MA, Munger K. Human viral oncogenesis: a cancer hallmarks analysis. Cell Host Microbe. 2014; 5(3): 266–282.

Drewa G, Ferenc T. Genetyka medyczna. Elsevier Urban& Partner, Wrocław; 2011: 581-625.

Krok D. W poszukiwaniu znaczenia choroby nowotworowej. Uniwersytet Opolski, Opole; 2017: 17.

Guyton KZ, Kensler TW. Oxidative mechanisms in carcinogenesis. Brit Med Bull. 1993; 49: 523–544.

Białek M, Czauderna M. Budowa chemiczna oraz funkcje fizjologiczne wybranych antyoksydantów. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, Jabłonna; 2016: 8.

Kulczyński B. Znaczenie stresu oksydacyjnego i wolnych rodników w rozwoju chorób cywilizacyjnych. Food Forum 2017; 3(19): 100-104.

Czajka A. Wolne rodniki tlenowe a mechanizmy obronne organizmu. Now Lek. 2006; 75(6): 582-586.

Piekarska-Matyska E, Łuszczewski A, Łącki J, Wawer I. Rola stresu oksydacyjnego w etiopatogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów. Post Hig Med Dosw. 2006; 60: 617-623.

Pawliczak R. Rola wolnych rodników tlenowych w zapaleniu. Pol Merk Lek 2003; 14: 493–6

Jopkiewicz S. Stres oksydacyjny. Część I. Stres oksydacyjny jako czynniki rozwoju chorób cywilizacyjnych. Med Środow. 2018; 21(2): 48-52. DOI: 10.19243/2018207.

Zabłocka A, Janusz M. Dwa oblicza wolnych rodników tlenowych. Post Hig Med Dosw. 2008; 62: 118-124.

Cacciapuoti F. Oxidative Stress as „Mother” of Many Human Diseases at Strong Clinical Impact. J Cardiovasc Med Cardiol. 2016; 3(1): 001-006.

Mol A, Stolarek M. Indukowane mutagenami uszkodzenia DNA i mechanizmy ich powstawania. Post Biol Komórki. 2011; 38(3): 491-505.

Federico A, Morgillo F, Tuccillo C, Ciardiello F, Loguercio C. Chronic inflammation and oxidative stress in human carcinogenesis. Int J Cancer. 2007; 121: 2381-2386.

Ścibior-Bentkowska D, Czeczot H. Komórki nowotworowe a stres oksydacyjny. Post Hig Med Dośw. 2009; 63: 58-72.

Ulatowski K, Sobieszczuk P, Kuźmińska A, Ciach T. Badanie cytotoksyczności dyspersji nanopęcherzyków tlenu w wodzie. Acta Sci. Pol., Biotechnologia . 2018; 17(2): 51-57. 

Piotrowska A, Bartnik E. Rola reaktywnych form tlenu i mitochondriów w starzeniu. Post Bioch. 2014; 60(2): 240-247.

Grosicka-Maciąg E. Biologiczne skutki stresu oksydacyjnego wywołanego działaniem pestycydów. Post Hig Med Dosw. 2011; 65: 357-366.

Przybyszewski MW, Kasperczyk J, Stokłosa K, Bkhiyan A. Uszkodzenia DNA powodowane przez produkty peroksydacji lipidów. Post Hig Med Dosw. 2005; 59: 75-81.

Sawicka E, Lisowska A, Kowal P, Długosz A. Rola stresu oksydacyjnego w raku pęcherza moczowego. Post Med Dosw. 2015; 69: 744-752.

Zaręba T, Oliński R. Oksydacyjne uszkodzenia DNA- ich analiza oraz znaczenie kliniczne, Post Bioch. 2010; 56(2): 124-138.

Radzikowska A. Cytotoksyczność. W: Maśliński W, Kontny E. Podstawy immunologii dla reumatologów. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa; 2015: 125.

Gutowi M. Wpływ reaktywnych form tlenu na ośrodkowy układ nerwowy. Post Med Dosw 2011; 65: 104-113.

Dąbrowska M, Zielińska A, Nowak I. Produkty utleniania lipidów jako potencjalny problem zdrowotny oraz analityczny. Chemik. 2015; 69(2): 89-94.

Jędrzejczak-Pośpiech K, Błaszczyk J. Wpływ suplementacji luteiną na procesy peroksydacji lipidów we krwi u ludzi zdrowych. Probl Hig Epidemiol. 2015; 93(3): 677-680.

Leahy MK, Koki TA, Masferrer LJ. Role of cyclooxygenases in angiogenesis. Curr Med Chem. 2000; 7(11): 1163–1170.

Somiari BS, Shriver DC, Heckman C, Olsen C, Hu H, Jordan R, et al. Plasma concentration and activity of matrix metalloproteinase 2 and 9 in patients with breast disease, breast cancer and at risk of developing breast cancer. Cancer Lett. 2006; 23(1): 98–107. DOI:10.1016/j.canlet.2005.03.003.

Ognik K, Cholewińska E. Biomarkery wykorzystywane w ocenie oksydacyjnych uszkodzeń białek. Probl Nauk Biol KOSMOS. 2018; 67(2): 347-359.

Gębicki MJ, Bartosz G. Rola białek jako przekaźników uszkodzeń indukowanych przez reaktywne formy tlenu in vitro, Post Biochem. 2010; 56(2): 115-123.

Guenther I, Kędzierska-Mieszkowska S. System kontroli białek w cytoplazmie- rola białek opiekuńczych w biologii chorób neurodegeneracyjnych. Post Biochem. 2011; 57(3): 274-282.

Sung B, Prasad S, Yadav VR. Cancer cel signaling pathways targeted by spice-derived nutraceuticals. Nutr Cancer. 2012; 64(2): 173-197.

Lerebours F, Vacher S, Andrieu C, Espie M, Marty M, Lidereau R, et al. NF-kappa B genes have a major role in inflammatory breast cancer. BMC Cancer. 2008; 8: 41. DOI: 10.1186/1471-2407-8-41.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3243595

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)