Rehabilitation of patients with paraplegia - a review of the diversity of forms

Natalia Krakowska, Beniamin Piotr Szmelcer, Daria Zaborna, Aleksandra Fortuna, Patrycja Wszelaki, Aleksander Florczak, Michał Wilczyński, Justyna Ciepłuch, Natalia Skierkowska, Mateusz Porada, Mariusz Wąsicki, Mateusz Modrzejewski, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Abstract


Abstract:
Background: Damage to the spinal cord most often occurs as a result of spine injury, often causing the disability. In every patient with paraplegia, complications may occur in the form of: sensory disorders, bedsores, contractures, urinary and stool incontinence, paresis or limb paralysis, as well as sexual problems.
Material and methods: Analysis of available literature, articles in the Google Scholar and PubMed database using keywords: Rehabilitation, Paraplegia, Neurology
Results: Losing the function of locomotion and self-care in everyday activities is a great psychological burden, both for the sick person and his family. Rehabilitation proceeding should include physical, psychological and social aspects. For paraplegics, the introduction of early and appropriately targeted treatment may reduce the risk of onerous complications and allow for maximum self-empowerment in basic activities. For a person with disability, it is a chance to achieve self-acceptance and return to a dignified life in society.
Conclusions: Problems of patients with paraplegia, despite the fact that they were described in many books and articles, should still be considered in studies that would use the latest news from the world of science. Patients struggling with this problem still expect further measures to improve their quality of life.

Keywords


Rehabilitation; Paraplegia; Neurology

Full Text:

PDF

References


Berny W., Jarmundowicz W., Rutowski R. „Neurotraumatologia. Urazy kręgosłupa, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy” tom 1, Wrocław 2009

Lennon S., Stokes M. „Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej”, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009

Rutkowska E. „Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością” w „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania.” Nr III/2012(4)

Opara J. „Neurorehabilitacja” Wydawnictwo ELAMED, Katowice 2011

Kiwerski J. „Rehabilitacja Medyczna”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, Wydawnictwo I (dodruk)

Olszewski J. „Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny. Kompendium” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydanie I, Warszawa 2011

Podemski R. „Kompendium neurologii”, Wrocław 2008

Kiwerski J., Kowalski M., Krasuski M. „Schorzenia i urazy kręgosłupa” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydanie II, Warszawa 2014

Mackiewicz-Milewska M., Lach-Inszczak S., Kuligowska-Prusińska M., Hagner W., Odrowąż-Sypniewska G., „Neurogenne skostnienia pozaszkieletowe” w „Medical and Biological Sciences”, 2011

Zembaty A. „Kinezyterapia” Tom I i II, Wydawnictwo „Kasper” Sp. z o.o. 2003

Kwolek A. „Rehabilitacja Medyczna”, tom II, Wydawnictwo Elsevier Ubran&Parter, Wydanie II, Wrocław 2013

Pietkun K., Siminska J., Stępowska J., Dejewska J., Lewandowska A., Porzych P., Nowacka K., Beuth W., „Pielęgnacja i usprawnianie osób z paraplegią i tetraplegią” 2016

Tasiemski T. „Aktywna rehabilitacja: zwiększanie samodzielności i niezależności życiowej osób po urazie rdzenia kręgowego” Wydawnictwo JEDEN ŚWIAT, Warszawa 2012

Kowalik S. „Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009

Bilińska M., Biliński G., Ciesielski T., Fuchs M., Merta M., Półtorak M., Soboń J., Tokarz M., „Wykorzystanie koncepcji Bobath w zwalczaniu spastyczności” Fizjoterapeuci Neuroreha Sp. z o.o., Opole 2013

Byra S. „Potraumatyczny wzrost i deprecjacja w kontekście nabycia trwałej niepełnosprawności ruchowej” w „Niepełnosprawność-zagadnienia, problemy, rozwiązania.” Nr II/2017

Byra S. „Nadzieja podstawowa, a reakcje przystosowawcze i satysfakcja z życia u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego” w „Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo” Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 2015

Grochmal-Bach B., Alberska M., Grzebinoga A.„Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością” Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM Kraków 2013

Dobrzańska-Socha B. „Sytuacja utraty zdrowia: problemy psychologiczne osób z kalectwem nabytym” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013

Koper Magdalena, Tasiemski Tomasz „Miejsce sportu w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie” w „Niepełnosprawność-zagadnienia, problemy, rozwiązania.” Nr II/2013(8); Zakład Sportu Osób Niepełnosprawnych Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Kosmol A. Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych”, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa 2008

Pieszak E. „Aktywność fizyczna a jakość życia osób z ograniczoną sprawnością” Ewa Pieszak, Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio, Ecologia Humana 2/2012

„Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych” - pod redakcją naukową Jana Ślężyńskiego - Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Zarząd Główny w Krakowie, Kraków 1999
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3235989

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)