The process of cancer. Part I. The role of selected factors in the induction of carcinogenesis

Sylwia Paulina Jopkiewicz

Abstract


Summary
Introduction and objective: Cancer arises from genetic and epigenetic changes in the cell. Indication of the direct causes of cancer is no doubt very difficult, because the process of carcinogenesis is a multi-level and multi-stage. Knowledge of existing threats to health is a determinant in making everyday decisions that are crucial in minimizing the risk for precancerous and cancerous. Featured Review article is only an outline of selected factors participate in the induction of neoplastic process. Its aim is to present the concept and the process of carcinogenesis, and to discuss the participation of selected factors in the induction of neoplastic lesions.
Description of knowledge: Preiniciation is a period in which the carcinogenic effect on normal cells. Initiation is related to the appearance of the first permanent changes in the genetic material of the cell. The promotion is the stage in which the diseased cells grow and multiply. However, in the progression of metastasis occurs it. Factors that are surrounded by human impact on the integrity of the genetic material. Many of them have been scientifically proven effect mutogenne and carcinogenic.
Conclusions:The effects of interactions of carcinogens accumulate in different time intervals. Carcinogens interact with DNA, causing deterioration or change in its structure. They can also cause changes in gene expression. Carcinogenic for a human body may be the same ingredients, food products and substances in food preservatives. Some viruses can be oncogenic due to the integration of the viral genome into the host genome in the vicinity of proto-oncogenes. Exposure to heavy metals and their metabolites contribute to DNA damage.

Keywords


cancer; carcinogenesis; carcinogens; exposure

Full Text:

PDF

References


Kiełczewski T, Dylewska M, Kurek B, Jarosz A, Falkiewicz B. Dostęp pacjentów onkologicznych do terapii lekowych w Polsce na tle aktualnej wiedzy medycznej. PEX Pharma Sequence, Warszawa 2017: 9.

Siedlecki J. Choroby nowotworowe (w:) Bal J (red.). Biologia molekularna w medycynie, Elementy genetyki klinicznej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2013: 225–282.

Gackowska M. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych w praktyce dietetyka, część IV- markery nowotworowe, genetyczne podstawy onkogenezy, dieta w prewencji chorób nowotworowych. Food Forum 2016; 4(14): 39-46.

Kozłowska J, Łaczmańska I. Niestabiloność genetyczna – jej znaczenie w procesie powstawania nowotworów oraz diagnostyka laboratoryjna. NOWOTWORY Journal of Oncology 2010; 6(10): 548-553.

Siedlecki AJ. Biologia molekularna nowotworów (w:) Meder J (red.), Podstawy onkologii klinicznej. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011: 41-46.

Klauning EJ, Kamendulis ML. Kancerogeneza chemiczna (w:) Zielińska-Psuja B, Sapota A (red.). Podstawy toksykologii. Casarett & Doull, Wrocław 2014: 151-165.

Wiąckowski KS. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Stanisław K. Wiąckowski, Kielce 2006: 50.

Abnet CC. Carcinogenic Food Contaminants. Cancer Invest 2007; 25(3): 189-196.

Mesri EA, Feitelson MA, Munger K. Human viral oncogenesis: a cancer hallmarks analysis. Cell Host Microbe 2014; 5(3): 266–282.

Drewa G, Ferenc T. Genetyka medyczna. Elsevier Urban& Partner, Wrocław 2011: 581-625.

Swidzińska E, Naumnik W, Chyczewska E. Angiogeneza i neoangiogeneza- znaczenie w raku płuca i innych nowotworach. Pneumonol Alergo Pol 2006; 74: 414–420.

Fabricio F, Le Blanc K, Brodin B. Cancer Testis Antigens, Stem Cells and Cancer. Stem Cells 2007; 25: 707-11.

Joshi AD, Kim A, Lewinger JP, et al. Meat intake, cooking methods, dietary carcinogens, and colorectal cancer risk: findings from the Colorectal Cancer Family Registry. Cancer Med 2015; 4(6): 936-952.

Krygier K. Możliwości stosowania sztucznego środka słodzącego aspartamu do produkcji żywności niskokalorycznej. Przem Spoż 1992; 2: 37-39.

Soffritti M, Padovani M, Tibaldi E, et al. The carcinogenic effects of aspartame: The urgent need for regulatory re-evaluation. Am J Ind Med 2014; 57(4): 383-397.

Soffritti M, Belpoggi F, Esposti D, et al. Aspartame includes lymphomas and leukaemias in rats. Eur J Oncol 2005;10: 107-116.

Kozłowska A, Ziółkowska A. Aspartam- bezpieczeństwo stosowania. Żyw Człow 2014; 41(1): 52-59.

Czech-Załubska K, Domachowska K, Anusz K. Wymagania konsumentów a stosowanie dodatków w produkcji żywności tradycyjnej i wzbogaconej. Życie Wet 2019; 94(2): 153-157.

Rogozińska I, Wichrowska D. Najpopularniejsze dodatki utrwalające stosowane w nowoczesnej technologii żywności. Inż Ap Chem 2011; 50(2): 19-21.

Domański W, Makles Z. Niebezpieczne nitrozoaminy. CIOP-PIB, Warszawa 2002.

Krul CAM, Zeilmaker MJ, Schothorst RC, et al. Intragastric formation and modulation of N-nitrosodimethylamine in a dynamic in vitro gastrointestinal model under human physiological conditions. Food Chem Toxicol 2004; 42: 51-63.

Gangolli SD, van den Brandt PA, Feron VJ, et al. Nitrate, nitrite and N-nitroso compounds. Eur J Pharmacol 1994; 292: 1-38.

Domańska K. Występowanie rakotwórczych nitrozoamin w krajowych przetworach mięsnych. Praca doktorska. Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy 2003 (w:) Nowak A, Libudzisz Z. Karcynogeny w przewodzie pokarmowym człowieka. Żywn Nauka Technol Jakość 2008; 4(59): 9-25.

Toribio F, Busquets R, Puignou L, et al. Heterocyclic aromatic amines in griddled beef steak analyzed using a single extract clean-up procedure. Food Chem Toxicol 2007; 45: 667-675.

Knize MG, Kulp GS, Salmon CP, et al. Factors affecting human heterocyclic amine intake and the metabolism of PhIP. Mut Res 2002; 506–507.

Woziwodzka A, Piosik J. Heterocykliczne aminy aromatyczne: charakterystyka i znaczenie w indukcji procesów nowotworowych. Biotechnologia 2009; 4(87):133-151.

Keating GA, Layton DW, Felton J. Factors determining dietary intakes of heterocyclic aromatic amines in cooked foods. Mutat Res 1999; 443: 149-156.

Skałecki P, Babicz M, Domaradzki P, Litwińczuk A, Hałabis M, Ruda B. Podstawowy skład chemiczny, barwa oraz zawartość WWA i azotanów w wędzonych produktach z mięsa świń rasy puławskie. Med. Wet 2019; 75(02): 1-4, DOI: 10.21521/mw.6204.

Kubiak SM. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)- ich występowanie w środowisku i żywności. Probl Hig Epidemiol 2013; 94(1): 31-36.

Rodríguez-Acuna R, Pérez-Camino Mdel C, Cert A, et al. Sources of contamination by polycyclic aromatic hydrocarbons in Spanish virgin olive oils. Food Addit Contam. Part A. Chem Anal Control Expo Risk Assess 2008; 25: 115-122.

Bianchi F, Careri M, Mangia A. Experimental design for the Optimization of the extraction conditions of polycyclic aromatic hydrocarbons in milk with a novel diethoxydiphenylsilane solid-phase microextraction fiber. J Chromatogr A 2008; 1196-1197: 41-45.

Pokhrel B, Gong P, Wang X, et al. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the

urban atmosphere of Nepal: Distribution, sources, seasonal trends, and cancer risk. Sci Total Environ 2017; 17: S0048-9697(17)32680-3.

Sungur Ş, Köroğlu M, Özkan A. Determinatıon of bisphenol a migrating from canned food and beverages in markets. Food Chem 2014; 1(142): 87-91.

Konieczna A, Rutkowska A, Szczepańska N, Namieśnik J, Rachoń D. Żywność puszkowana jako źródło ekspozycji na bisfenol A (BPA)- oszacowanie spożycia wśród młodych mieszkańców Gdańska. Med Środow 2018; 21(1): 31-34, DOi: 10.19243/2018104.

WHO/FAO. Toxicological and health aspects of bisphenol A. Report of Joint FAO/WHO Expert Meeting 2-5 November 2010 And Report of Stakeholder Meeting on Bisphenol A, 2010 Ottawa, Canada.

Paulose T, Speroni L, Sonnenschein C, et al. Estrogens in the wrong place at the wrong time: Fetal BPA exposure and mammary cancer. Reprod Toxicol 2015; 54: 58-65.

Domińska K, Piastowska-Ciesielska A. Sojusznicy raka, czyli czynniki infekcyjne w etiopatogenezie chorób nowotworowych. Print Extra, Łódź 2017: 5.

Wiszniewska M, Lipińska-Ojrzanowska A, Witkowska A, Tymoszuk D, Kleniewska A, Kluszczyński D, Walusiak-Skorupa J. Choroby nowotworowe pochodzenia zawodowego- epidemiologia i aspekty orzecznicze. Med Pr 2018; 69(1): 93-108, DOI: https://doi.org/10.13075/mp.5893.00620.

Bień S. Rola infekcji wirusem Epsteina i Barr w schorzeniach głowy i szyi. Pol Przegl Otorynolaryngol 2013; 2(3): 127–136.

Bocian J, Januszkiewicz-Lewandowska D. Zakażenia EBV- cykl życiowy, metody diagnostyki, chorobotwórczość. Postepy Hig Med Dosw 2011; 65: 286–298.

Gutkowski K, Hartleb M, Kajor M. Rak wątrobowokomórkowy – dylematy diagnostyczne. Przegl Gastroenterol 2010; 5(2): 61–67.

Morshed K. Udział wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w etiopatogenezie nowotworów głowy i szyi. Otorynolaryngologia 2004; 3(3): 91–96.

Oh J, Weiderpass E. Infection and cancer: Global distribution and burden of diseases. Ann Glob Health 2014; 80(5): 384–392.

Gawęda E. Arsen i jego związki w środowisku pracy – zagrożenia, ocena narażenia. Bezpiecz Pr 2005; 3:26–28.

Kulik-Kupka K, Koszowska A, Brończyk-Puzoń A, Nowak J, Gwizdek K, Zubelewicz-Szkodzińska B. Arsen- trucizna czy lek? Med Pr 2016; 67(1):89-96, DOI: https://doi.org/10.13075/mp.5893.00322.

Wei M, Wanibuchi H, Morimura K, et al. Carcinogenicity of dimethylarsinic acid in male F344 rats and genetic alterations in induced urinary bladder tumors. Carcinogenesis 2002; 23: 1387-1397.

Pomorski Uniwersytet Medyczny, Obniżone ryzyko raków u kobiet z niskim stężeniem arsenu we krwi, https://www.pum.edu.pl/aktualnosci/2018/obnizone-ryzyko-rakow-u-kobiet-z-niskim-stezeniem-arsenu-we-krwi [dostęp: 2019.02.20].

Skowron J, Konieczko K. Narażenie zawodowe na związki chromu (VI). Med Pr 2015; 66(3): 407-427.

Szewczyńska M, Pośniak M. Związki chrome (VI)- frakcja wdychalna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii jonowej. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2018; 97(3): 131-148, DOI: 10.5604/01.3001.0012.4755.

Hajok I, Rogala D, Gut K, Osmala W. Ryzyko zdrowotne wynikające z narażenia na kadm zawarty w niektórych rodzajach pieczywa. Med Środow 2018; 21(2): 30-35, DOI: 10.19243/2018204.

Czeczot H, Majewska M. Cadmium-exposure and its effects on health. Toksykologia 2010; 66: 243-250.

Kellen E, Zeegers MP, Hond ED, et al. Blood cadmium may be associated with bladder carcinogenesis: the Belgian case-control study on bladder cancer. Cancer Detect Prev 2007; 31: 77-82.

Studniak E, Zajączek S. The role of the P16 gene and deletions in 9p region in the pathogenesis and course of leukemia and myelodysplastic syndromes. Acta Haematol Polon 2010; 41: 501-511.

Dally H, Hartwig A. Induction and repair inhibition of oxidative DNA damage by nickel(II) and cadmium(II) in mammalian cells. Carcinogenesis 1997; 18: 1021-1026.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3233379

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)