Kinesiotherapy as a method supporting the rehabilitation of lumbosacral spine pain in pregnant women

Maria Dąbrowska, Jakub Lisecki, Maciej Biernacki, Monika Paruszewska-Achtel, Agata Ulenberg, Grzegorz Ulenberg

Abstract


During pregnancy, a number of changes take place in the woman's body. They often cause pain in the spine, especially the lumbosacral segment. Dynamic slicing supports the rehabilitation of women during pregnancy, thanks to the fact that it has an analgesic effect, improves the flow of limes and increases the elasticity of tissues. Kinesiotherapy included in the rehabilitation is an effective method of pain relief in this area in pregnant women.

Keywords


Kinesiology taping; pregnancy; spine pain; lumbosacral segment; physiotherapy

Full Text:

PDF

References


Gniewek M. Hałasa - Majchrzak D, Karczewska E et all. Zastosowanie metody kinesiotaping w usprawnianiu neuropatii obwodowej kończyny górnej wywołanej uciskiem mięśniowo - powięziowym. Rehabil Prakt. 2014; 5:48-53.

Mikołajewska E. Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych. Warszawa PZWL; 2011.

Mosiejczuk H, Lubińska A, Ptak M et all., Kinesiotaping as an interdisciplinary therapeutic metod. Pomeranian J Life Sci. 2016;62(1):60-66.

Mikołajewska E. Hipoalergiczność plastrów do kinesiotapingu – opis przypadku. Prakt Fizjoter Rehabil. 2010;6:48-51.

Zajt-Kwiatkowska J, Rajkowska -Labon E, Skrobot W et all. Application of kinesio taping for treatment of ports injuries. Res Yearbook 2007;13(1):130-4.

Gonzales - Iglesias J, Fernandez -de -Las -Peñas C, Cleland J et all., Short -term effects of cervical kinesiotaping on pain and cervical range of motion in patients with acute whiplash injury: A randomized clinical trial. J Orthop Sports Physther 2009; 39(7):515-21.

Kiebzak W, Kowalski M, Pawłowski M, Gąsior J et all. Wykorzystanie metody kinesiologytaping w praktyce fizjoterapeutycznej: przegląd literatury. Fizjot Pol. 2012;12(1):1-11.

T. Senderek, Breitenbach S, Hałas I. Kinesiotaping – nowe możliwości fizjoterapii kobiet w czasie ciąży. Fizjot Pol. 2005; 5(2): 266-271.

Słomko W, Zamojska P, Dzierżanowski M. Physiotherapy in the postpartum problems. J Education Health Sport. 2017;7(4):323-333.

Wójcik G, Piskorz J. Niecharakterystyczny ból imitujący lewostronną rwę kulszową – opis przypadku. Med Og Nauk Zdr 2015: 21 (3) 240–243.

Motylewski S, Terka D, Poziomska- Piątkowska E. Assessment of physical activity effectiveness in pain alleviating of the lumbar spine pain during pregnancy. Fizjoter Pol 2017; 17(4): 34-40

Mikołajczyk E, Jankowicz-Szymańska A, Bakalarz J. Wpływ tradycyjnej fizjoterapii oraz metody Medical Taping na dolegliwości bólowe i stopień dysfunkcji pacjentów z zespołem bólowym odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Miksza A, Smolarek N, Chmaj-Wierzchowska K et all. Spine ailments in lumbosacral part in pregnant women. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017; 1(50) 117 –123.

Urtnowska K, Bułatowicz I, Ludwikowski G. Massage during pregnancy – indications, contraindications, general principles for performing the treatment.FP 2017; 17(1) 88-94

Szypuła J, Żęgota Z, Cherkowska M. Zastosowanie metody plastrowania dynamicznego (kinesiology taping) w leczeniu zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Kwart Ortop 2010;1:130-136.

Chobot A. Kinesiology Taping – nowy sposób uśmierzania bólu kręgosłupa? 2013;14(2):14-17.

Lewandowska E, Witkoś J, Wróbel P et all. The influence of kinesitherapy and kinesiology taping to reduce pain in the lumbar part of spine in pregnant women. Ostry Dyżur 2016; 9(1) 23-29.

Majchrzycki M, Mrozikiewicz P, Kocur P et all. Low back pain in pregnant woman. Ginekol Pol. 2010; 81:851-855.

Bojczuk T, Przysada G, Strzępek Ł. Wpływ ćwiczeń leczniczych na wskaźniki jakości życia u pacjentów z bólem dolnego odcinka kręgosłupa. Prz Med. Uniw Rzesz. 2010;1:66–72.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3228940

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)