The rehabilitation in carpal tunnel syndrome

Ewelina Litwa, Anna Maria Dobosiewicz, Gracjan Różański, Paulina Miętkowska, Nataliia Badiuk

Abstract


Carpal tunnel syndrome is a neuropathy of the upper limb. It occurs in the wrist. To present the different physiotherapeutic methods for the treatment of carpal tunnel syndrome. Physiotherapeutic methods can be divided into methods of kinesitherapy and physiotherapy. Techniques include kinesiotherapeutic neuromobilization, taping rehabilitation. While the physiotherapy: sonotherapy, laser and transcutaneous electrical nerve stimulation. The effectiveness of these treatments in the carpal tunnel syndrome has been supported by research.

Keywords


Carpal tunnel syndrome; physiotherapy; neuromobilization; conservative methods; physical therapy

Full Text:

PDF

References


Dwornik M, Białoszewski D, Korabiewska I, Wroński Z. Zasady stosowania neuromobilizacji w schorzeniach narządu ruchu . Ortopedia Traumatologia Rehabilitacyjna 2007; 9 (2): 111-121.

Georgiew F, Maciejczak A, Otfinowska E. Wykorzystanie tapingu medycznego w leczeniu pacjentów z zespołem kanału nadgarstka. Rehabilitacja Medyczna 2010; (3): 19-23.

Mika T, Kasprzak W. Fizykoterapia. Wyd. IV PZWL, Warszawa 2006: 143-145,227-228,357-360,362-364,374.

Straburzyński G, Straburzyńska-Lupa A. Medycyna Fizykalna. Wyd. II PZWL, Warszawa 2000: 279-280,284, 338,341-346,405, 407-409,417-418.

Biedal M, Janota B, Lisiecki G, Wrodarczyk M, Opara J, Kapko W. Praktyczne zastosowanie lasera niskoenergetycznego w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu. Rehabilitacja w praktyce 2012; (6): 48-53.

Evcik D, Kavuncu V, Cakir T, Subasi V, Yaman M. Laser therapy in the treatment of carpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial. Photomedicine and Laser Surgery2007; 25(1): 34-39.

Shooshtari SM, Badiee V, Taghizadeh SH, Nematollahi AH, Amanollahi AH, Grami MT. The effects of low level laser in clinical outcome and neurophysiological results of carpal tunnel syndrome.Electroencephalography and Clinical Neurophysiology2008; 48(5): 229-231.

Łukowicz M, Pawlak A, Pawlikowski J, Szymańska J, Dzierżanowski

M. Zastosowanie fonoforezy z heparyną w postaci żelu w leczeniu chorób narządu ruchu i urazów sportowych- doniesienie wstępne. Medical and Biological Sciences 2009; 23 (1): 81-86

Kwolek A, Zwolińska J. Skuteczność wybranych parametrów fali ultradźwiękowej w leczeniu zachowawczym zespołu cieśni nadgarstka. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009; 7 (3): 260-268.

Piecha M, Chmielewska D. Fizjoterapia w leczeniu zespołu kanału nadgarstka. Twój przegląd stomatologiczny. 2013; (11): 76-80.

Dakowicz A, Kuryliszyn – Moskal A, Latosiewcz R, Kita J, Pogorzelski R. Ocena skuteczności dwóch różnych procedur terapeutycznych w leczeniu zachowawczym zespołu cieśni nadgarstka. Reumatologia 2010; 48 (4): 225-229.

Bakhtiary AH, Rashidy-Pour A. Ultrasound and laser therapy in the treatment of carpal tunnel syndrome. Australian Journal of Physiotherapy 2004; 50(3): 147-151.

Baysal O, Altay Z, Ozcan C, Ertem K, Yologlu S, Kayhan A. Comparison of three conservative treatment protocols in carpal tunnel syndrome.

International Journal of Clinical Practice 2006; 60(7): 820-828.

Pyszora A , Kujawa J. Zastosowanie elektroterapii w leczeniu bólu. Polska Medycyna Paliatywna 2003, 2 (3): 167-173.

Bańburski S, Pyszora A, Krajnik M, Budzyński J. Działanie przeciwbólowe przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów o wysokiej częstotliwości (H-F TENS). Badanie pilotażowe chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi narządu ruchu. Polska Medycyna Paliatywna 2006; 5(3): 120-125.

Ciechanowska K, Łukowicz M, Skopowska A, Smuczyński W, Szymańska J. Wpływ terapii TENS na objawy zespołu cieśni kanału nadgarstka. Rehabilitacja w praktyce 2015; (4): 38- 42.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3017152

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s) 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)