Conservative and surgical treatment and possible complications of lateral support syndrome of the patellofemoral joint

Daria Kurtyka, Blanka Budziejko, Aleksandra Białkowska, Oliwia Cywińska, Gracjan Różański, Anna Maria Dobosiewicz, Nataliia Badiuk

Abstract


The knee joint is the largest joint in the human body. At the same time, it is most sensitive to various diseases, often leading to the destruction of anatomical structures, disruption of static and dynamic functions. The authors of the article conducted a literary search on the methods of treatment of the syndrome of lateral support of the patellar-hip joint.
In the case of lateral support syndrome of the patella and thigh joint, conservative treatment should be implemented first. Properly selected physiotherapeutic methods allow to reduce pain and avoid surgery. Surgical treatment should be the final choice, as it is associated with the possibility of complications that will delay the patient's recovery.

Keywords


patellofemoral joint; treatment; surgical treatment; conservative treatment; lateral support syndrome

Full Text:

PDF

References


Dolata T., Rogalika A., Weiss W.: Rola uwolnienia bocznego w patologii stawu rzepkowo- udowego. Artroskopia i Chirurgia Stawów 2006, 2 (4): 5- 12

Piątkowski M.: Fizjoterapia w zespole bocznego przyparcia stawu rzepkowo- udowego- doświadczenia własne. Fizjoterapia Polska 2005 5 (1): 65- 71

Senderek T.: Kinesiotaping. Part 1- materiały kursowe. Warszawa 2007

Zagrobelny Z.: Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa. Urban & Partner. Wrocław 2003: 35- 41

Straburzyńska- Lupa A., Straburzyński G.: Fizjoterapia. PZWL. Warszawa 2004: 605

Lisowski J., Hagner W.: Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu. Remedium. Włocławek 2005: 10- 11

Lizak A.: Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. Skrypt kursu podstawowego. Kraków Warszawa 2006

Rakowska M.: Autoterapia i profilaktyka dysfunkcji narządu ruchu w modelu holistycznym medycyny manualnej. Zeszyt ćwiczeń. Poznań 2002

Milanowska K.: Kinezyterapia. PZWL 2003: 18- 19

Milewska M., Mańka J.: Propozycja programu usprawniania po rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego stawu kolanowego z uzyciem autoprzeszczepu ze ścięgna mięśnia prostego uda. Acta Clinica 2001; 1 ( 2): 166

Torf T., Vindal V., Kirkesola G.: Teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji Sling Exercise Therapy (S- E- T) z wykorzystaniem urządzenia Terapi Master. Skrypt kursu- poziom 1 dolna część ciała. Warszawa 2007

Stefanick G. F.: Low- tech rehabilitation of bilateral patellofemoral knee pain in a runner: a case study. J Can Chiropr Assoc 2004; 48 (4): 259- 265

Wawrzyniak J. R.: Effect of Closed Chain Exercise on Quadriceps Femoris Peak Torque and Functional Performance. J Athl Train. 1996; 31 (4): 335-340

Panni A. S. i wsp.: Long- term Results of Lateral Retinacular Release. Arthroscopy 2005, 21 (5): 526

Christoforakis J. i wsp.: Effects of lateral retinacular release on the lateral stability of the patella. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2006, 14: 273

Viale R. i wsp.: Anatomic and radioanatomic study of the lateral genicular arteries:application to prevention of postoperative hemarthrosis after arthroscopic lateral retinacular release. Surg Radiol Anat 1999, 21: 49

Kasatkin M. S. Kinezioteypirovaniye: istoriya sozdaniya original'noy metodiki i svoystva kinezioteypov (lektsiya) / M. S. Kasatkin // Sportivnaya meditsina: nauka i praktika. – 2015. – № 1. – S. 77–81. (in Russian)

Zabolotnykh I. I. Bolezni sustavov [Elektronnyy resurs] : rukovodstvo dlya vrachey / I. I. Zabolotnykh. - SPb. : SpetsLit, 2013. - 270 s. - Rezhim dostupa: https://www.books-up.ru/ru/book/bolezni-sustavov-4761022/ (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2839624

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author (s) 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)