Innovation in cryotherapy after thirty years research in Poland

Anna Monika Łysień, Grzegorz Mikrut, Agnieszka Smykla

Abstract


Year (2019) is the thirtieth of the opening of the first low-temperature chamber in Poland, is celebrated. This anniversary is a great occasion to recapitulation and evaluate our experince regarding cryogenic temperatures anhibition and present how this method of treatment has developed over the last 30 years. Cryotherapy became one of the most basic and modern therapeutic methods not only in physical medicine. Cryostimulation in new areas of life and as a form of thermal stimulation and assessment of its impact on the human body, taking into account the differences between individual human areas.

Keywords


history of cryotherapy in Poland; cryotherapy; cryogenic chamber; mechanism of cryotherapy; impact of cryoherapy on the body; innovation in cryotherapy; innovation in the construction of cryotherapy

Full Text:

PDF

References


Sieroń A, Cieślar G. The application of cold in medicine – cryosurgery and cryotherapy. Bielsko-Biala, Poland: a-medica press , 2005 (in Polish).

Sieroń A, Cieślar G, Stanek A. Cryotherapy. Theoretical bases, biological effects, clinical applications. Bielsko Bia z a: a-medica press, 2010.

T. Yamauchi, S. Mogami, and K. Miura: Various applications of the extreme cryotherapy and strenuous exercise program – focusing on chronic rheumatoid arthritis, Physiotherapy Rehab, vol. 5, 1981, s. 35-39.

T. Yamauchi: Whole-body cryo therapy is method of extreme cold -175 °C treatment initially used for Rheumatoid Arthritis, Festschrift fur Physikalische Medizin, Balneologie, Medizinische Klimatologie, vol. 15(5), 1986, s. 311-313.

R. Fricke: Ganzkörperkältetherapie in einer Kältekammer mit Temperaturen um -110 °C, Zeitschrift für Physikalische Medizin, Balneologie, Medizinische Klimatologie, vol. 18, 1989, s. 1-10.

Skrzek A. The history of systemic cryotherapy in Poland. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 4/2009, vol. 15.

Pilawski A. Podstawy biofizyki. Warszawa: PZWL, 1983 (in Polish).

Sieron´ A, Cies´lar G. The application of cold in medicine – cryosurgery and cryotherapy. Bielsko-Biala, Poland: a-medica press , 2005 (in Polish).

Cholewka A, The influence of low temperature on organism, in-vitro and in-vivo studies. PhD thesis, A. Chezkowski Institute of Physics, University of Silesia Katowice Poland, 2005.

Sieron´ A, Cies´lar G, Stanek A. Cryotherapy. Theoretical bases, biological effects, clinical applications. Bielsko Bia z a: a-medica press, 2010.

Cholewka A, Drzazga Z, Michnik A, Sieron´ A, Wis´niowska B. Temperature effects of whole body cryotherapy determined by termography. Thermol Intern 2004; 14: 57–63.

Castellani J, Brenner IKM, Rhind SG. Cold exposure: human immune responses and intracellular cytokine expression. Med Sci Sports Exerc 2002;34(12):2013–20.

Swenson C, Sward L, Karlsson J. Cryotherapy in sports medicine. Scand J Med Sports 1996;6:193–200.

Ganta CK, Helwig BG, Blecha F, Ganta RR, Cober R, Parimi S, et al. Hypothermia-enhanced splenic cytokine gene expression is independent of the sympathetic nervous system. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2006;291:558–65.

Leppäluoto J, Westerlund T, Huttunen P, Oksa J, Smolander J, Dugué B, et al. Effects of long-term whole-body cold exposures on plasma concentrations of ACTH, beta-endorphin, cortisol, catecholamines and cytokines in healthy females. Scand J Clin Lab Invest 2008;68(2):145–53.

Banfi G, Melegati G, Barassi A, Dogliotti G, d’Eril GM, Dugué B, et al. Effects of whole-body cryotherapy on serum mediators of inflammation and serum muscle enzymes in athletes. J Thermal Biol 2009;34:55–9.

Lubkowska A, Szyguła Z, Klimek AJ, Torii M. Do sessions of cryostimulation have influence on white blood cell count, level of IL6 and total oxidative and antioxidative status in healthy men? Eur J Appl Physiol 2010;109(1):67–72.

Lubkowska A, Banfi G, Dołęgowska B, d’Eril GM, Łuczak J, Barassi A. Changes in lipid profile in response to three different protocols of whole-body cryostimulation treatments. Cryobiology 2010;61:22–6.

Blatteis CM. Physiology and pathophysiology of temperature regulation. Singapoore-New Jersey-London-Hong Kong: World Scientific; 1998.

Stanek A, Cieslar G, Rosmus-Kuczia I, Matyszkiewicz B, Romuk E, Skrzep-Poloczek B, et al. Influence of whole body cryotherapy on blood morphology parameters in patients with ankylosing spondylitis and in healthy volunteers. Acta Bio-OptInform Med 2006;12(3):207–10.

Banfi G, Krajewska M, Melegati G, Patacchini M. Effects of whole-body cryotherapy on haematological values in athletes. Br J Sports Med 2008;42:558–9.

Zagrobelny Z., Zimmer K. Cryogenic temperatures application in sports medicine and physiotherapy. Med. Sport. 1999;6:8-13.

Stanek A., Cieślar G., Jagodziński L., Skrzep-Poloczek B., Romuk E., Matyszkiewicz B., Rosmus-Kuczia I., Birkner E., Sieroń A. Influence of whole-body cryotherapy on organism of patients - with ankylosing spondylitis - recapitulation of own studies. Acta Bio-Optica Inform. Med. 2006;12:277- 280.

Stanek A., Cieślar G., Matyszkiewicz B., Rosmus-Kuczia I., Jagodziński L., Sieroń A. Influence of cryotherapy on markers of inflammatory process in patients with ankylosing spondylitis. Eur. J. Clin. Invest. 2005;35(Suppl. 2):26.

Korzonek-Szlacheta T., Wielkoszyński A., Stanek A., Swietochowska E., Karpe J., Sieroń A. Influence of whole-body cryotherapy on the levels of some hormones in professional footballers. Endocrynol. Pol. 2007;58:27-32.

Leppäluoto T., Westerlund P., Huttunen P., Oksa J., Smolander J., Dugue B., Mikkelsson M. Effects of long-term whole-body cold exposures on plasma concentrations of ACTH, beta-endorphin, cortisol, catecholamines and cytokines in healthy females. Scand. J. Clin. Lab. Invest. 2008;68:145-153.

Zeman V. Physical activity in cold environment. Med Sport 2005;9:225–34.

T. Yamauchi, S. Mogami, and K. Miura: Various applications of the extreme cryotherapy and strenuous exercise program – focusing on chronic rheumatoid arthritis, Physiotherapy Rehab, vol. 5, 1981, s. 35-39.

Z. Zagrobelny, B. Halawa, M. Negrusz-Kawecka i in.: Zmiany hormonalne i hemodynamiczne wywołane schładzaniem całego ciała chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, vol. 87(1), 1999, s. 34-40.

Z. Zagrobelny, B. Halawa, K. Kuliczkowski i in.: Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii w komorze niskotemperaturowej oraz leczenia ruchem na subpopulację limfocytów we krwi obwodowej u chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów i reumatoidalne zapalenie stawów, Reumatologia, vol. 34(4), 1999, s. 763-771.

A. Wawrowska: Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii na organizm osób zdrowych i chorych reumatycznych ze szczególnym uwzględnieniem stężeń wybranych hormonów, beta-endorfin, t-keto PGF1alfa, Praca doktorska, AWF, Wrocław 1992.

H. Gregorowicz: Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii na wybrane wskaźniki hemodynamiczne i wentylacji płuc w schorzeniach reumatycznych, Praca doktorska AM, Wrocław 1992.

M. Mraz, A. Skrzek, A. Proszowska i in.: Wpływ kompleksowego usprawniania z uwzględnieniem krioterapii ogólnoustrojowej na stan napięcia mięśniowego u chorych na stwardnienie rozsiane, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 6, 2000, s. 91-92.

A. Skrzek, J. Anwajler, K. Dudek i in.: Analiza czynników wpływających na zmienność temperatury ciała w badaniach termograficznych, Fizjoterapia, vol. 15(3), 2007, s. 23-33.

C. Jezierski: Wpływ zastosowania kriostymulacji i usprawniania na siłę mięśni działających na stawy kolanowe u chorych z gonarthrosis, Fizjoterapia, vol. 2(3), 1994, s. 19-20.

C. Jezierski: Zastosowanie miejscowej kriostymulacji i usprawniania ruchowego w chondromalacji rzepki, Fizjoterapia, vol. 4(4), 1996, s. 14-16.

A. Skrzek, J. Anwajler, K. Dudek i in.: Zmienność temperatury ciała pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w badaniach termowizyjnych, Fizjoterapia Polska,vol. 3(4), 2007, s. 308-319.

S. Gachewicz, A. Skrzek, J. Przybylski: Skuteczność krioterapii miejscowej leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica Informatica Medica, vol. 5, 1999, s. 125-130.

Z. Wrzosek: Skuteczność kriostymulacji w leczeniu obrzęku w pourazowej algodystrofii Sudecka w obrębie ręki i nadgarstka, Fizjoterapia, vol. 6(1-2), 1998, s. 78-82.

Z. Wrzosek, W. Dybek: Praktyczne zastosowanie krioterapii w ortopedii i traumatologii, Fizjoterapia, vol. 2(3), 1994, s. 7-8.

Z. Zagrobelny, K. Zimmer: Zastosowanie temperatur kriogenicznych w medycynie i fizjoterapii sportowej, Medycyna Sportowa, vol. 15(94), 1999, s. 8-13.

Z. Zagrobelny: Lecznicze zastosowanie zimna, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica Informatica Medica, vol. 2, 1996, s. 83-88.

H. Gregorowicz, R. Dalidowski: Krioterapia w leczeniu stwardnienia rozsianego(SM), Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica Informatica Medica, vol. 4, 1998, s. 173-174.

M. Mraz, A. Skrzek, E. Gruszka i in.: Wpływ fizjoterapii z wykorzystaniem krioterapii ogólnoustrojowej na stabilność i równowagę pozycji stojącej pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, Fizjoterapia, vol. 9(1), 2001, s. 26-29.

A. Skrzek, M. Mraz, E. Gruszka: Krioterapia w procesie leczenia i usprawniania pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – wyniki wstępne, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica Informatica Medica, vol. 4, 1998, s. 69-72.

M. Mraz, A. Skrzek, A. Proszowska i in.: Wpływ kompleksowego usprawniania z uwzględnieniem krioterapii ogólnoustrojowej na stan napięcia mięśniowego u chorych na stwardnienie rozsiane, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 6, 2000, s. 91-92.

M. Bienias-Jędrzejewska, Z. Wrzosek: Przydatność krioterapii w leczeniu zespołu bolesnego barku, Fizjoterapia, vol. 2(3), 1994, s. 4-6.

D. Biały, Z. Zimmer, Z. Zagrobelny: Krioterapia ogólnoustrojowa w sporcie, Medycyna Sportowa, vol. 94, 1999, s. 21-24.

D. Biały, K. Zimmer, Z. Zagrobelny: Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii na parametry krwi obwodowej kadry narodowej lekkoatletów, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 5, 1999, s. 7-10.

D. Biały, K. Zimmer, Zagrobelny: Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii na parametry krwi obwodowej zawodników kadry narodowej lekkoatletów, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica Informatica Medica, vol. 5, 1999, s. 7-10.

K. Zimmer: Krioterapia ogólna w medycynie sportowej, Sport Wyczynowy, vol. 5-6, 2003, s. 461-462.

Cholewka A., Drzazga Z., Sieron A., Stanek A., Thermovision diagnostics in chosen spine diseases treated by whole body cryotherapy, J. Therm. Anal. Calorim., 2010, 102, 113–119.

Cholewka A., Drzazga Z., Sieron A., Monitoring of wholebody cryotherapy effects by thermal imaging; preliminary report, Phys. Med., 2008, 22, 57–62.

Dębiec-Bąk A., Skrzek A., Podbielska H., Application of thermovision for estimation of the optimal and safe parameters of the whole body cryotherapy, J. Therm. Anal. Calorim., 2013, 111, 1853–1859.

Gruszka K., Thermovision evaluation of the body surface temperature distribution after some thermal stimulation application, Doctoral thesis, Pomeranian Medical University in Szczecin, Szczecin 2014.

Westerlund T., Oksa J., Smolander J., Mikkelsson M., Thermal responses during and after whole-body cryotherapy (–110 °C), J. Therm. Biol., 2003, 28, 601–608.

Westerlund T., Smolander J., Uusitalo-Koskinen A., Mikkelsson M., The blood pressure responses to an acute and long-term whole-body cryotherapy (–110 °C) in men and women, J. Therm. Biol., 2004, 36, 264–268.

Costello J., Mcinerney C.D., Bleakley C.M., Selfe J., Donnelly A.E., The use of thermal imaging in assessing skin temperature following cryotherapy: a review, J. Therm. Biol., 2012, 37 (2), 103–110.

Kołba Zbigniew, Krioterapia. To warto wiedzieć, Petrus-Deiko, 2016, s. 45.

M. Chorowski, Wprowadzenie do kriogeniki, H. Podbielska, A. Skrzek (red.), 2016, s. 20.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2590886

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)