Foreign bodies in the airways in children

Piotr Toman

Abstract


Foreign bodies in the airways in children are a very important diagnostic and therapeutic problem. With these cases meet both emergency rooms, emergency departments, general pediatric wars and ENT wards. Aspiration of a foreign body is a frequent factor causing respiratory diseases along with its inefficiency and one of the more frequent causes of sudden deaths in children up to 6 years of age. In the majority of retrospective studies, aspiration of foreign bodies concerns children aged 1-3 years, with a male predominance. The main clinical symptoms accompanying the presence of a foreign body in the airways are cough, dyspnoea, vomiting. IIn each case, diagnostic imaging should be carried out. The basic test is a chest X-ray. In cases of prolonged inflammation of the respiratory tract in children, despite the negative history and no changes in chest radiological examination, the aspiration of the foreign body should be considered. In any case of suspicion of a foreign body, an absolute indication is bronchoscopy.

Keywords


foreign body; children; airways; bronchoscopy

Full Text:

PDF

References


„Dławienie ciałami obcymi - analiza problemu wśród dzieci zamieszkałych na terenie województw lubelskiego”. Rybojad Beata, Rudniczka-Drożek Ewa. Zdr. Publ. 2012:122 (4) s. 411 - 414.

„Ciała obce w drogach oddechowych i guzy śródpiersia, jako przyczyny przewlekłego kaszlu u dzieci”. Arendarczyk Jerzy. Przew. Lek. 2012 (1) s. 82-85.

„Wykorzystanie wirtualnej bronchoskopii w diagnostyce podejrzenia aspiracji ciała obcego u dzieci”. Kalicki Bolesław, Wawrzyniak Agata, Żylak Anna, Koniński Piotr, Czarkowski Sebastian, Jung Anna, Placzyńska Małgorzata. Pediatr. Med. Rodz. 2012: 8 (1) s. 67-72.

„Obraz rentgenowski płuc u dzieci bezpośrednio po aspiracji ciał obcych”. Żebrak Jerzy. J. Pediatr. Pulmonol. 2009: 1 (3) s. 54-58,

„Duszność wdechowa u dzieci”. Oleniacz Teresa. Lekarz 2008 (12) s.59-66.

„Ciała obce w drogach oddechowych u dzieci”. Gryczyńska Danuta, Zieliński Rafał, Krawczyński Michał, Andrzejewski Jarosław. Klin. Pediatr. 2003: 11 (1) s. 24-26.

„Ciała obce krtani i dolnych dróg oddechowych u dzieci”. Bielecki Ireneusz, Cygan Łukasz, Krzemień-Gabriel Agnieszka. Chir. Pol. 2003: 5 (1) s. 35-45.

„Ciała obce ucha, nosa, gardła, krtani, dolnych dróg oddechowych i przełyku”. Szmeja Zygmunt. Przew. Lek. 2002 (9) s. 94-96.

„Ciała obce w drogach oddechowych u niemowląt i małych dzieci w materiale własnym”. Spodarek Mikołaj, Kowalska-Duplaga Kinga, Rysz-Bracha Agata. Prz. Lek. 1998: 55 (9) s. 490-493.

„Ciała obce w drogach oddechowych u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wskazań do bronchoskopii”. Tomaszewska Elżbieta. Mag. Med. 1998: 9 (11) s. 34-35.

„Diagnostyka i postępowanie u dzieci z ciałami obcymi w drogach oddechowych”. Turkevych I., Pavlyk I., Kocal B., Nakonechnyj A., Kozij R. Surg. Chich. Int. 1998: 6 supl. 2: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych s. 121-123.

„Bronchofiberoskopia w usuwaniu ciał obcych oskrzeli u dzieci”. Pogorzelski Andrzej, Żebrak Jerzy. Pneumonol. Alergoz. Pol. 1995: 63 (11/12) s. 652-656.

„Problem ciał obcych w dolnych drogach oddechowych u dzieci”. Sobczyński Andrzej, Skuratowicz Aleksandra, Grzegorowski M., Chwyrot-Głyda I. Acta Otorhinolaryngol. Belg. 1993: 47 (4) s. 443-447.

„Ciała obce w drogach oddechowych u dzieci leczonych w Instytucie Pediatrii w Krakowie w latach 1987-1991”. Lis G., Kobylarz K., Cichocka-Jarosz E., Krysta Mirosław, Mrożek B. Prz. Lek. 1992: 49 (12) s. 339-402.

„Zmiany oskrzelowo-płucne, jako powikłanie długo zalegających ciał obcych dolnych dróg oddechowych”. Pliszczyńska-Brennenstuhl Maria, Pietroń Kazimierz. W: Materiały naukowe VIII Dni Otorynolaryngologii Dziecięcej, Poznań, 5-7.06.1987 - Poznań, 1988, s.77-79.

„Nierozpoznane ciała obce dróg oddechowych, jako przyczyna zmian chorobowych oskrzeli i płuc u dzieci”. Sobczyński Andrzej, Skuratowicz Aleksandra, Grzegorowski Michał. W: Materiały naukowe VIII Dni Otorynolaryngologii Dziecięcej, Pozań, 5-7.06.1987 - Poznań, 1988, s.80-83
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2585466

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)