The impact of pulmonary rehabilitation on the parameters of spirometric examination and quality of life of a patient with bronchial asthma hospitalized at the Pulmonary Rehabilitation Ward in the Pulmonary-Cardiological Specialistic Hospital in Torzym - a case report

Anna Złotnik, Agata Bloch, Anna Kałużna, Magdalena Hagner-Derengowska, Krystian Kałużny, Walery Zukow

Abstract


The study assessed the influence of pulmonary rehabilitation on the parameters of spirometric examination and the quality of life of a patient with bronchial asthma staying in a pulmonary rehabilitation ward. The aim of the study was to assess the efficiency of the respiratory system performed on a particular patient during the 3-week stationary pulmonary rehabilitation. The results of six-minute walking test and spirometric stress test parameters showed significant changes after a three-week pulmonary rehabilitation.

Keywords


pulmonary rehabilitation; quality of life; bronchial asthma

Full Text:

PDF

References


Schutt K: Terapia Oddechem. Interspar, MA-GRO, Warszawa, 1998.

Paprocka-Borowicz M, Demczyszak I, Kuciel-Lewandowska J: Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław, 2009.

Droszcz W: Choroby płuc. Diagnostyka i terapia. Wydawnictwo Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2000.

Balińska-Miśkiewicz W: Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej u osób dorosłych. Terapia i Leki, 2009, 65(11):793-803.

Frauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL: Interna Harrisona. Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin, 2001.

Kasprzak W: Fizjoterapia Kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2011.

American Thoracic Society Statement: Guidelines for the Six-Minute Walk Test. Am J Respir Crit Care Med., 2002, 166:111-117.

Karlman Wasserman et al. “Principles of Exercise Testing and Interpretation: Including Pathophysiology and Clinical Applications.” Philadelphia [etc.] : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2005

Prognostic value and diagnostic potential of cardiopulmonary exercise testing in patients with chronic heart failure. Eur J Heart Fail. 2008 Feb;10(2):112-8.

Rutkowska J., Rudkowski K., Rutkowski R., Siergiejko Z. Wybrane zagadnienia rehabilitacji oddechowej. Fizjoterapia Polska. 2009:9, 21-30

Kulus M., Osipiuk S., Zawadzka – Krajewska A. Funkcja mięśni oddechowych w astmie. Zmiany w postawie ciała u dzieci chorych na astmę. Alergologia Polska. 2014. 1:112-118.

Klusiewicz A. Trening mięśni oddechowych a zdolność wysiłkowa zawodników. Sport wyczynowy.2007. 7-9: 511-513

Edre L. Physical exercise and bronchial astma. Orv Hetil. 2016 Jun 26. 157 (26):1019-27.

Westergren T., Fegran L., Nilsen T., Haraldstad K., Kittang OB., Berntsen S. Active play exercise intervention in children with asthma: a Pilot Study. BMJ Open.2016 Jan. 5. 6(1).

Yang ZY., Zhong HB., Mao C., Yuan JQ., Huang YF., Wu XY., Gao YM., Tang JL. Yoga for asthma. Sao Paulo Med J. 2016 Jul - AUG. 134 (4): 368

Pattabhi Jois Śri. Joga Mala. Virya 2001.

Zborowski A. Masaż klasyczny. Firma Wydawniczo - Handlowa AZ. Kraków 2008

Prochowicz Z. Podstawy masażu leczniczego. Wyd. PZWL. Warszawa. 2015.

Zborowski A. Masaż segmentarny. Firma Wydawniczo - Handlowa AZ. Kraków 2007.

Zborowski A. Masaż w wybranych jednostkach chorobowych II. Wydawnictwo AZ. Kraków 2002.

Rąglewska P., Cywińska - Wasilewska G., Barinow-Wojewódzki A. Wpływ ćwiczeń leczniczych na czynność wentylacyjną u osób z chorobami obturacyjnymi. Post Rehabil.2005.II.48.

Kadziołka W., Lis A., Bal-Bocheńska M., i wsp. Rola Fizjoterapii w przygotowaniu pacjentów z ograniczonymi wartościami spirometrycznymi do planowanych zabiegów resekcyjnych miążu płucnego. Prz. Med. Uniw. Rzesz.2006. 5 ( 3): 213

Słonka K., Szczegielniak J., Zaryczański J. Ocena postawy ciała u dzieci z astmą oskrzelową. Fizjoterapia Polska vol. 5 Nr 2. 2005. 192

Bruurs MLJ., van der Giessen L J., Moed H. The effectiveness of physiotherapy in patients with asthma: A systematic review of the literature. Respitarotory Medicine. 2013. 107: 483-494.

Thomas M., Bruton A. Breathing exercises for asthma. Breathe. 2014. 10 (4) : 313-322.

Szeliga E., Bal - Bocheńska M., Zniewska A., Magoń G., Wpływ procesu rehabilitacji na efektywność leczenia chorych z astmą oskrzelową. Young Sport Science of Ukraine. 2011. 3: 311-318.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2576216

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)