Multidimensional assessment of a patient with perinatally diagnosed multiaxis - a case study

Agata Bloch, Anna Złotnik, Krystian Kałużny, Magdalena Hagner-Derengowska, Anna Kałużna, Walery Żukow

Abstract


Introduction: For many years, congenital defects have been of particular interest to epidemiologists, neonatologists and paediatricians. Their incidence is still increasing, and the types are constantly being modified. Well-prepared prenatal tests allow for their early detection and if possible, these defects are operated during fetal life. Unfortunately, a significant proportion of cases do not qualify for these treatments. Then, a child with a defect or congenital malformation syndromes may undergo surgery only after birth. This often results in a delay in neurophysiological development, and in an extreme case also in the mental state.
The aim of this study was to test a multidimensional assessment of a child who was diagnosed with numerous congenital malformations perinatally. After combining the elementary auxiliary diagnostics of the boy with pediatric norms, he tried to assess his general physical fitness by carrying out a Wrocław test of general physical fitness for pre-school children prepared by B. Sekita. We also analyzed selected practical tests for the integration of dynamic and postural reflexes developed by S. Masgutova and N. Akhmatova.
Results: The results of selected anthropometric measurements of the patient are definitely lower than those in parallel, despite normal birth parameters. The overall physical fitness of the boy is sufficient. The integration of selected dynamic and structural reflexes is correct. He was diagnosed with a problem of motor coordination in the area of body bias.
Summation: Immediate and comprehensive care from a team of specialists increases the chances of survival and optimal development of a child with serious congenital malformations. Early and systematic rehabilitation of the patient is a necessary condition to obtain effects in the convalescence process and its optimal neurophysiological development.

Keywords


malformation syndrome; children's rehabilitation; physical fitness; small motor skills

Full Text:

PDF

References


Chochowska M., Zgorzalewicz-Stachowiak M., Sereda-Wiszowaty E., Wpływ wybranych czynników na skuteczność metody NDT-Bobath w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoterapia. 2008, Tom 16, nr 3, str.: 8-24

Dryżek P., Politowska B., Moszura T., Mazurek-Kula A., Moll J. A., Sysa A., Rzadkie postaci przerwanego łuku aorty - trudności diagnostyczne. Opis dwóch przypadków. Polski Przewodnik Kardiologiczny. 2010, Tom 12, nr 4, str.: 325-328

Krawczyński M., Norma kliniczna w pediatrii,, Wyd. Ikar. Warszawa 2005, str.: 15-44

Talaga J., Sprawność fizyczna ogólna. Testy. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004, str.: 64 - 72

Ibid.

Dryżek P., Politowska B., Moszura T., Mazurek-Kula A., Moll J. A., Sysa A., Rzadkie postaci przerwanego łuku aorty - trudności diagnostyczne. Opis dwóch przypadków. Polski Przewodnik Kardiologiczny. 2010, Tom 12, nr 4, str.: 325-328

Jurkowska L., Wpływ ruchu na prawidłową postawę dziecka. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2006, Tom 53, nr 4, str.: 42-43

Kopczyńska-Sikorska Jadwiga, Normy w pediatrii. Wyd. Idea Sp. z o.o. Warszawa, 1999, str.; 19-53

Dryżek P., Politowska B., Moszura T., Mazurek-Kula A., Moll J. A., Sysa A., Rzadkie postaci przerwanego łuku aorty - trudności diagnostyczne. Opis dwóch przypadków. Polski Przewodnik Kardiologiczny. 2010, Tom 12, nr 4, str.: 325-328

Czerwionka-Szaflarska M., Adamska I., Żywienie a prawidłowy rozwój dziecka. Klinika Pediatryczna. 2010, Tom 18, nr 2, str.: 209-212

Krawczyński M., Norma kliniczna w pediatrii, Warszawa 2005, str.: 15-44

Dryżek P., Politowska B., Moszura T., Mazurek-Kula A., Moll J. A., Sysa A., Rzadkie postaci przerwanego łuku aorty - trudności diagnostyczne. Opis dwóch przypadków. Polski Przewodnik Kardiologiczny. 2010, Tom 12, nr 4, str.: 325-328

Kułakowska Z., Ocena neurologiczna dzieci wypisywanych z oddziałów neonatologicznych. Klinika Pediatryczna. 2007, vol. 15, nr 1, str.: 24-32

Sielużycka A., Metody oceny rozwoju fizycznego u dzieci i młodzieży. Klinika Pediatryczna. 2010, Tom 18, nr 2, str.: 204-208

Demczyszak I. Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Podręcznik dla studentów licencjatów wydziału fizjoterapii. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław, 2006, str.: 24-44

Grzegorzewska J., Juskowa J., Korabiewska I., Kłoda M., Wady postawy dzieci i młodzieży. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2007, vol. 54, nr 4, str.: 9-19

Kleinrok A., Szeremeta E., Czochra W., Fizjoterapia w kardiologii. Skrypt dla studentów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, 2008, str.: 14-34

Krawczyński M., Krawczyński M. R., Zaburzenia rozwojowe: terminologia i klasyfikacja, zakres normy rozwojowej. Pediatria Polska 2010, Vol. 85, nr 1, str.: 5-9

Tomczyński J., Werner B., Wasiak K., Fizjoterapia niemowląt ze wzmożonym napięciem mięśniowym. Kardioprofilaktyka. 2009, Tom 7, nr 6, str.: 395-400

Masgutowa S., Akhmatova N., Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych z układem ruchowym całego ciała (podejście kinezjologii edukacyjnej) Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii rozwoju ruchowego i integracji odruchów, Warszawa 2005, str.:9-61

Masgutowa S., Regner A., Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej Źródło: - Wrocław, Wydaw. Continuo 2009, str.: 163-168

MATERIAŁY z: Międzynarodowej Konferencji pt. Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i mowy. Krynica Zdrój. 04-05.06. 2005, Dzierma I. Twórcza edukacja przez ruch : wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w przedszkolu 2005, str.: 137-153

MATERIAŁY z: Międzynarodowej Konferencji pt. Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i mowy. Krynica Zdrój. 04-05.06. 2005, Masgutowa S., Sadowska L. Zastosowanie kinezjologii edukacyjnej u dzieci z trudnościami w nauce w świetle rozwoju wczesnych dynamizmów ruchowych. 2005, str.: 37-50

MATERIAŁY z: Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. Wrocław. 02-03.12. 2006, Różański P., Zastosowanie ćwiczeń terapeutycznych w aspekcie problematyki usprawniania korekcyjnego w wodzie, Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. 2006, Tom 2, Wrocław, str.: 49-56

Gajewska E., Narzędzia diagnostyczne do oceny wczesnego rozwoju motorycznego stosowane w fizjoterapii dziecięcej., Neurologia Dziecięca. 2011, Vol. 20, nr 40, str.: 53-59

Kleinrok A., Szeremeta E., Czochra W., Fizjoterapia w kardiologii. Skrypt dla studentów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, 2008, str.: 14-34

MATERIAŁY z: Międzynarodowej Konferencji pt. Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i mowy. Krynica Zdrój. 04-05.06. 2005, Kowal J., Masgutowa S., Terapia Taktylna NeuroKinezjologiczna**TM według dr str.: Masgutowej. 2005, str.: 96-107

Drewa G., Ferenc T., Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów, Wrocław 2011, str.: 496-499

Kaźmierczak P., Moll J. A., Moll J. J., Operacja koarktacji aorty u noworodka z masą ciała 1200 g. Opis przypadku. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. 2010, Tom 7, nr 1, str.: 27-36

Kessler M., Techniki terapeutyczne w fizjoterapii neurologicznej. Redakcja wydania I polskiego Saulicz E., Wrocław 2007, str.: 52-95

Latos-Bieleńska A., Materna-Kiryluk A., Badura-Stronka M., Wiśniewska K., Wiśniewska M., Mejnartowicz J., Jamsheer A., Chrzanowska K., Krajewska-Walasek M., Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych i EUROCAT w identyfikacji rzadkich chorób. Ginekologia praktyczna. 2009, Tom 17, nr 3, str.: 49-60

Piórkowska K., Gładkowski J., Rehabilitacja protetyczna pacjentów z wadami wrodzonymi. Protetyka Stomatologiczna 2008, Tom 58, nr 1, str.: 22-28
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2572520

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)