The nurse's role in the prevention and diagnosis of malnutrition in patients in Intensive Care

Monika Pierzak

Abstract


Nutritional therapy, also known as clinical treatment is an important component of modern treatment of patients in each of the Polish hospital wards. It includes nutritional assessment, evaluation nutritive requirements and nutritive, an adequate supply of proteins, fats, electrolytes, trace elements and water, taking advantage of the way the gastrointestinal tract, or by intravenous administration [4,5]. In Poland in the Regulation of the Minister of Health of 15 September 2011, the assessment of the nutritional status of the patient, taken on the hospital ward is mandatory excluding patients from emergency departments [6,7,8]. Malnutrition is a disease of multifactorial etiology, in the diagnosis, which plays a very important role cooperation of the whole therapeutic team - nutrition. The nurse, as a member of the team, plays an essential role in the prevention and diagnosis of malnutrition in patients staying in intensive care. Nursing staff, the first to have direct contact with patients, exercising care over him. Direct contact and careful observation, to allow diagnosis of early symptoms of malnutrition [10].
Keywords: malnutrition, nurse, prevention

Keywords


malnutrition; nurse; prevention

Full Text:

PDF

References


Szczygieł B. Rozwój Leczenia Żywieniowego w Polsce. Nowiny Lekarskie 2006; 5:471-479.

Elman R. Amino acid content of the blood following intravenous injection of hydrolyzed casein. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine 1937;37: 437-440.

Elman R. Parenteral alimentation in surgery PB Hober Inc. New York 1947.

Szczygieł B. Leczenie żywieniowe chorych na nowotwory. Nowotwory Journal of Oncology 2007;57:1-8.

Allison SP, Stanga Z, Odlund Olin A, Szczerbicki J. Organizacja opieki żywieniowej W: Podstawy Żywienia Klinicznego. Red. Kłęk S i wsp. Krakowskie Wydawnictwo Scientifica 2013:247-252.

Rutkowska M. Żywienie parenteralne-rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem. Problemy Pielęgniarstwa 2009; 17:250-256.

Jeznach-Steinhagen, Ostrowska J, Czerwonogrodzka-Senczyna A. Analiza przesiewowej oceny stanu odżywienia chorych hospitalizowanych. Przedstawieni założeń projektu „NUTRITIONDAY”. Przegląd Epidemiologiczny 2016; 70:147-150.

Szopiński J, Jakubczyk M. Ocena stanu odżywienia przed zabiegiem chirurgicznym. Przypadki Medyczne 2013;55:250-254.

Stasik Z, Jakubowicz J, Brandys K, Kanty-Kulpa J. Biochemiczne wskaźniki niedożywienia u chorych na nowotwory.

Pertkiewicz M, Korta T, Książyk J i wsp. Standardy żywienia pozajelitowego o dojelitowego. PZWL. Warszawa 2005;32-37.

Kłęk S. Leczenie żywieniowe w onkologii. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2011; 5-7:269-273.

https://med.kalamazoo.pl/icd10/E40-E46/niedozywienie 08.02.2019 19:47.

Łysiak-Szydłowska W. Konsekwencje niedożywienia w oddziale intensywnej terapii. Materiały z kursu Leczenie żywieniowe w Oddziale Intensywnej Terapii. POLSPEN

Kamocki Z. Niedożywienie: występowanie, przyczyny, następstwa. Rodzaje niedożywienia. Ocena stanu odżywienia. Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych. Białystok 24.11.2012. POLSPEN

Tibault R, Pichard C, Raynard B, Singer P. Nutrition. Skills and techniques. Update April 2010. Eurpean Society of Intensive Care Medicine.

Dobrowolska E, Woroń J, Serednicki W, Wordliczek J. Niedożywienie -imlikacje dla farmakoterapii w Oddziale Intensywnej Terapii.

Sobotka L, Soeters PB, Szczerbicki J, Kłęk S. Odpowiedz metaboliczna na uraz i sepsę. W: Podstawy Żywienia Klinicznego. Red. Sobotka L. Scientifica. Kraków 2013;198-212.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2573339

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)