Patient with diabetic ketoacidosis

Natalia Świątoniowska, Paulina Tylak, Ewelina Bartosiak, Izabella Czykieta, Beata Jankowska-Polańska

Abstract


Ketoacidosis is a life threatening condition caused by hyperglycemia. It affects approximately 15-70% of patients with diabetes. A patient with ketoacidosis requires intensive treatment, monitoring and constant nursing care. The aim of the study was to present the most important patient care issues associated with ketoacidosis based on the International Classification for Nursing Practice ICNP®.

Keywords


diabetes; diabetic ketoacidosis; nursing care; the International Classification for Nursing Practice ICNP®

Full Text:

PDF

References


Wolfsdorf JI, Allgrove J, Craig ME et al. Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar state. Pediatric Diabetes, 2014;15(20):154–179.

2018 Guidelines on the management of diabetic patients. A position of Diabetes Poland. Clin Diabet. 2018;7,1. DOI: 10.5603/DK.2018.0001.

Wolfsdorf J, Glaser N, Sperling MA. Diabetic Ketoacidosis in Infants, Children, and Adolescents A consensus statement from the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2006;29(5):1150-9.

Ciechanowska M, Starzyk J. Kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci. Rozpoznanie i leczenie chorego w pierwszej dobie hospitalizacji. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. 2009;5(1):28-35.

Szadkowska A. Ostre stany w cukrzycy. Family Medicine & Primary Care Review. 2012;14(2):286–290.

Sieradzki J, Płaczkiewicz-Jankowska E. Kwasica i śpiączka ketonowa. Dostępny na URL: https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.13.3.1. [cyt. 05.11.2018].

Jasiński M, Radziszewski A. Kwasica i śpiączka ketonowa u 44-letniego mężczyzny z cukrzycą t1 na Oddziale Wewnętrznym w Dąbrowie Tarnowskiej. Przegląd Lekarski. 2015;72(11):701-703.

Pielęgniarstwo Środowiskowe. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej, katalog. Dostępny na URL: http://www.telenrscare.umed.pl/pliki/Katalog-ICNP-piel%C4%99gniarstwo- -%C5%9Arodowiskowe1.pdf [cyt. 20.10.2018].

Abramczyk A.: Stan opieki nad chorym z cukrzycą w podstawowej opiece zdrowotnej a zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską. Rozprawa Habilitacyjna. Akademia Medyczna, Wrocław 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2539827

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Authors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)