Evaluation of the life quality of patients with lumbosacral spine pain performing sedentary work after using Kaltenborn-Evejth manual therapy techniques

Michał Grzegorczyk, Piotr Majcher, Magdalena Brodowicz-Król, Łukasz Kozioł, Elżbieta Stasiak

Abstract


Introduction: Pain in the lumbosacral spine is a substantial problem of modern civilization. It leads to lowering the quality of life and to the reduced functioning in social and professional context. This problem mainly affects people with sedentary work such as drivers and office workers. Long-term work in one position and a frequent lack of physical activity are two of the factors conducive to the occurrence of pain in people doing work in a sitting position.
Aim of the study: To assess the influence of Kaltenborn-Evejth manual therapy techniques on the quality of life of people doing sedentary work.
Material and Method: The research was carried out in the Medi-Sport Rehabilitation and Sports Center from March to October 2018. The study included 60 people doing sedentary work of which 37 were women and 23 men. The Oswestry Questionnaire was the research tool. In the study group there were 21 people aged 30-40, 23 aged 41-50 and 16 aged 51-60.
Results: The use of Kaltenborn-Evejth manual therapy techniques in people doing sedentary work reduced pain in the lumbosacral spine, improved its functions, which improved the quality of life of patients. After the therapy, the severity of pain in the lumbosacral spine decreased.
Conclusions: Techniques of Kaltenborn-Evejth manual therapy mobilization significantly reduce pain in the lumbosacral spine, which improves the quality of life of persons performing sedentary work. The severity of pain in the lumbosacral spine decreased after the therapy.

Keywords


quality of life; lumbosacral pain; manual therapy; sedentary work

Full Text:

PDF

References


Czechowska D, Palgan M, Bac A. Ocena charakteru pracy oraz dolegliwości bólowych kręgosłupa u pilotów samolotów pasażerskich Kwart Ortop 2010;3:334-341

Depa A, Drużbicki M. Ocena częstości występowania zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Prz Med Uniw Rzesz 2008;1:34-41

Derewiecki T, Duda M, Majcher P. Wpływ dyskopochodnych dolegliwości bólowych kręgosłupa L-S na postawę ciała. Ortop Traumatol Rehab 2013;15:31-39

Garczyński W, Lubowska A. Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi lędźwiowego odcinka kręgosłupa. J Health Sci 2013;3:118-130

Hussain, S., Effect of Kaltenborn lumbar mobilization with and without Piriformis stretching on chronic mechanical low back pain, w: In Manual Therapy, 2016

Kaczor S, Bac A, Brewczyńska P. Występowanie dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i nawyków ruchowych u osób prowadzących siedzący tryb życia. Post Rehab 2011;1:34-41

Kaltenborn F.M.: Kręgosłup. Badanie manualne i mobilizacja, tłum. M. Dębski, Lubicz 1998.

Kiwerski J.: Schorzenia i urazy kręgosłupa, Warszawa 2001.

Lis AM, Black KM, Korn H. Association between sitting and occupational LBP. Wuropean Spine Journal 2007;16:283-298

Lisiński P., Majewska M., Samborski W., Efektywność ćwiczeń wzmacniających mięśnie u chorych z przepukliną jądra miażdżystego w dolnej części kręgosłupa lędźwiowego, Balneologia Polska 2006.

Maszorek-Szymala A. Zachowanie zdrowotne kobiet i mężczyzn czynnych zawodowo. Now Lek 2012;81:360-365

Mikołajczyk A, Kupcewicz E. Dolegliwości bólowe pleców wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Kwart Ortop 2010;1:86-93

Morton M. Zespoły bólowe kręgosłupa. Przew Lek 2008;11:45-52

Siedlecka J. Wybrane problemy zdrowotne związane z pracą kierowców pojazdów komunikacji miejskiej. Medycyna Pracy 2006;57(1):47-52

Skrzyńska A, Skrzyńska-Kudelka J, Tkaczyk K. Profilaktyka zespołów bólowych kręgosłupa w pozycji siedzącej w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Think – Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe 2011;4:71-80

Tatara T, Dąbrowska- Bender M Najczęstsze choroby powodowane pracą w warunkach biurowych. Zdr Publ 2010;120:203-208

Zejda J, Bagajska J, Kowalska M. Dolegliwości ze strony kończyn górnych, szyi i pleców u osób wykonujących pracę biurową z użyciem komputera. Med. Pr 2009;60:359-367
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1850607

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)