Use of physical education means in younger school-aged pupils after acute seasonal viral infections of the upper respiratory tract

Maria Radziejowska

Abstract


The purpose of this scientific work is to define the dependency level of knowledge in the period of health promotion, the peculiarities of life style, pupils’ state of health at the age of 7 – 9 after recovering from respiratory diseases against the background of seasonal viral infections of upper respiratory tracts. The parents’ opinions, some indicators of the state of the circulatory system and the respiratory system and the medical documentation of 553 pupils from different Kyiv secondary schools (Obolon district) were analyzed and 538 pupils in cities of Szczecin (West Pomerania province) and Konin (Wielkopolska province). The dependence‘s assessment of some indicators of the respiratory system and elements of children’s life style at the age of 7 – 9, using the Spearman’s rank correlation coefficient (the confidence level p <0,05000, n = 1091), showed that a strong direct dependence exists only between the using of hardening procedures and the size of the chest circumference. Researches show that there is the necessity of a new understanding of the situation and the development of effective approaches for increasing physical activity, maintaining and strengthening the somatic children’s health recovered from respiratory diseases. Also, we need to solve the problem of training of professionals who will implement it.

Keywords


physical education means; education’s process; younger school-aged pupils; recovering from diseases of the respiratory system.

Full Text:

PDF

References


Armstrong G, Pinner R: Outpatients visits for infectious diseases in the United States, 1980 through 1996. Arch Intern Med 1999;163:2531-36.

Brychcy A., Rąglewska P., Straburzyńska – Lupa A. Dostępność, sposoby postępowania oraz skuteczność procesu fizjoterapeutycznego w leczeniu dzieci z wybranymi chorobami układu oddechowego, przebywającymi na leczeniu szpitalnym na terenie Dolnego Śląska, [Availability, methods and effectiveness of the physiotherapeutic process in the treatment of children with selected respiratory diseases, staying in hospital treatment in Lower Silesia] „Rehabilitacja w onkologii i chorobach wewnętrznych” 2012, Nr 8, s. 50-57. (in Polish)

Carapetis J, et al.: The global burden of group A streptococcal diseases. Lancet Infect Dis 2005;5:685-94.

Chapman R, et al.: The epidemiology of tracheobronchitis in pediatric practice. Am J Epidemiol 1981;114:786-97.

Dyba Tetjana, Maria Radziejowska, Pawel Radziejowski, Natalia Gnutowa, The actual problems organization of the physical education the students with the sicknesses of breathing, „Czasopismo naukowe Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu Ukrainy imienia Dragomanowa” 2009, Seria 5: Nauki pedagogiczne, Tom 14, s.74-78.

Golikowa E.M., Kompleksnaya fizicheskaya reabilitatsiya detey s bronkhial'noy astmoy v shkole [Comprehensive physical rehabilitation of children with bronchial asthma at school] // Fizicheskaya kul'tura: vospitaniye, obrazovaniye, trenirovka. – Moskva. – 2009, nr 4. – С.44]. (in Russian)

Iwanowa N.L. Lechebnaya fizicheskaya kul'tura dlya chasto boleyushchikh detey v usloviyakh doshkol'nogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniya: metodicheskiye rekomendatsii dlya studentov RGUFKSiT [Therapeutic physical culture for frequently ill children in pre-school educational institutions: guidelines for students of RSUPES & T] / N.L. Ivanova, M.G. Mikhaylova. – M., Fizicheskaya kul'tura , 2008. – 32с.] (in Russian)

Jermolajew O. Ju. Pravil'noye dykhaniye : prakt. posobiye [Proper breathing: Manual textbook] / Yermolayev Oleg Yur'yevich. - M.: Flinta: Nauka, 2001. - 191 с.: ил.] (in Russian)

Loddenkemper R: European lung white book. ERSJ Ltd 2003: 238-239.

Mazur J., Woynarowska B. Uwarunkowania urazów młodzieży szkolnej [Determinants of school youth injuries], „Zdrowie Publiczne” 2000, nr 10, s.338-344. (in Polish)

Polakow L.E. Statisticheskiye metody issledovaniya v meditsine i zdravookhranenii [Statistical research methods in medicine and health care], pod red. L.Ye.Polyakova, L.,1971 – c.121. (in Russian)

Rakshi K, Couriel J: Management of acute bronchiolitis. Arch Dis Child 1994;71:463-9.

Salinger M., Kaczorowski R., Kopczyńska-Sikorska J., Wojeńska-Wieczorek W., Korczak C. W., Demel M., Zdunkiewicz L. Wytyczne programowe do realizacji wychowania zdrowotnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej [Program guidelines for the implementation of health education in primary and secondary school], „Wychow.Fiz.Hig.” 1982, t. 30, Nr 7, s. 243-259. (in Polish)

Szilagyi-Pągowska I., Palczewska I. Wpływ astmy oskrzelowej i mukowiscydozy na rozwój somatyczny dzieci i młodzieży [The influence of bronchial asthma and cystic fibrosis on the somatic development of children and adolescents], W:Choroby układu oddechowego u dzieci i dorosłych - wybrane zagadnienia. XII Dni Kliniczne Pediatrów Wojska Polskiego, Kraków, 7-9 czerwca 2001, Alfa-medica press, Bielsko-Biała 2001, s.151. (in Polish)

Woynarowska K. Uczniowie z chorobami przewlekłymi [Pupils with chronic diseases], Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, Warszawa, s. 322. (in Polish)

Woynarowska-Sołdan M., Woynarowska B., Kokosza I., Mazur J. Młodzież o szkole. Raport z badań wykonanych w 1998 roku [Youth about school. Report from tests carried out in 1998], w: Woynarowska B. (red.), Zdrowie Młodzieży Szkolnej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, ss.65. (in Polish)

Zielonka Tadeusz M., Epidemiologia chorób układu oddechowego u dzieci [Epidemiology of respiratory diseases in children] „Postępy Nauk Medycznych” 2008, nr 9, s. 551-558. (in Polish)
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1499806

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)