Postural stability in patients with cystic fibrosis

Jarosław Prusak, Piotr Kurzeja, Tomasz Szurmik, Mirosław Mrozkowiak, Wioleta Umławska

Abstract


Summary
Aim of the study: The aim of the study was to evaluate the postural stability in a group of patients with cystic fibrosis.
Material and methods: The study included a group of 44 patients with cystic fibrosis with the analysis of parameters in the age groups under 16 years (mean 10,1 ± 3,6) and over 16 years (mean 23,6 ± 7,3). For stabilometric measurements, a two-plate CQ Stab posturograph and for body posture measurements Posturometr-S was used.
Results: The mean value of the SP body balance COP index in the measurement with open eyes was 336,1 ± 123 mm in the younger group and 201,3 ± 47 mm in the older age group. The results differed significantly in the measurement with closed eyes in both age groups, similarily to the other indicators of the balance in the assessment for each planes. The indicators associated with the assessment of COP displacement significantly correlated negatively with the age of the subjects, where for the measurement with eyes closed this relationship was the highest in the group up to 16 years and was r = - 0,90 (p <0,0001) and the size of the chest kyphosis angle ( for the whole group: r = - 0,45, p = 0,002) and some indicators of the pulmonary system. The correlation value for FEV1% pred., for the whole group, was r = 0,41 (p = 0,005). It was observed that with the age of the subjects, the kyphosis angle increased (for the group > 16 years: r = 0,77, p <0,0001).
Conclusions: The results of the study show that with age of the cf patients, changes in the spine in the sagittal plane, the parameters related to postural stability of the body may be improved.

Keywords


postural stability, cystic fibrosis

Full Text:

PDF

References


Sands D., Umławska W., Zielińska A. A cross-sectional study of growth, nutritional status and body proportions in children and adolescents at a medical center specializing in the treatment of cystic fibrosis in Poland. Arch Med Sci 2015 Mar 16; 11(1): 155–163.

Ionescu A A., Nixon L.S., Evans W. D, et al. Bone density, body composition, and inflammatory in patients with cystic fibrosis. Am J Resp Crit Care Med. 2000;162:789–94.

Denton J.R., Tietjen R., Gaerlan PF. Thoracic kyphosis in cystic fibrosis. Clin Orthop 1981, 155, 71 – 74.

Henderson R. C., Specter B. Kyphosis and fractures in children and young adults with cystic fibrosis. J Pediatr 1994, 125, 208 – 212.

Winter D. A. Human balance and postural control during standing and walking. Gait & Posturę, 1995,3, 193-214

Beukelman T., Patkar N., Saag K. American College of Rheumatology recommendations for the treatment of juvenile idiopathic arthritis: initiation and safety monitoring of therapeutic agents for the treatment of arthritis and systemic features. Arthritis Care Res 2011; 4: 465-482

Rachwał M., Drzał- Grabiec J., Walicka-Cupryś K., Truszczyńska A.: Kontrola równowagi statycznej kobiet po mastektomii. Wpływ narządu wzroku na jakość odpowiedzi układy równowagi. Postęp Rehab 2013; 3:13-20

Kostiukow A., Rostkowska E., Samborski W.: Badanie zdolności zachowania równowagi ciała. Annales Academiae Medicae Stetinensis 2009,55,3,102-109

Cho C-Y., Kamen G. Detecting balance deficits In frequent fallers Rusing clinical ang guantitative evaluation tools. J.Am.Geriatr.Soc.1998,46,426-430

Bujas P., Tchórzewski D., Jaworski J. Asymetryczność funkcji podporowej i stabilizującej kończyn dolnych u narciarzy zjazdowców. Antropomotoryka 2012, vol. 59, 91 – 97.

Kułaga Z, Różdżyńska-Świątkowska A, Grajda A, Gurzkowska B, Wojtyło M, Góźdź M, Świąder-Leśniak A, Litwin M. Siatki centylowe dla oceny wzrastania i stanu odżywienia polskich dzieci i młodzieży od urodzenia do 18 roku życia, Standardy Medyczne/Pediatria 2015 T. 12.119-135.

Rogers M.W., Wardman D.L., Lord S.R., Fitzpatrick R.C.: Passive tectille sensory input improves stability during standing. Exp. Brain Res. 2001;136:514-522

Thornby M.A.: Balance and fall in the frail older person. A review of the literature. Geriatr. Rehabil. 1995;11: 35-43

Gauchard G.C., Gangloff P., Jeandel C., Perrin P.P.: Physical activity improves gaze and posture control in the elderly. Neurosci. Res. 2003; 45: 409–417

Walicka-Cupryś K., Skalska-Idebska R i in. Związek pomiędzy postawą ciała i stabilnością posturalną u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Postępy Rehabilitacji 2013 (4), 47 – 54.

Puszczałowska-Lizis E. Drzał-Grabiec J. Omorczyk J. Stabilność posturalna początkujących zawodników uprawiających skoki do wody. Young Sport Science of Ukraine. 2014, v 1. 232 – 236.

Kosiba W., Drzał-Grabiec J. Snela S. Ocena regulacji równowagi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Prz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Leków. 2014, 2, 162 – 172.

Kurzeja P., Prusak J., Szurmik T., Hudakova Z., Gąsienica-Walczak B. Comparative analysis of selected parameters related to maintaining body balance in Polish and Slovak children. Work submitted and approved for presentation at the Conference. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie w Ontogenezie’’. PPWSZ w Nowym Targu, 23-24.11.2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1433732

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)