The impact of cardiac rehabilitation on the tolerance of physical exercise in patients after myocardial infarction

Anna Kałużna, Dorota Wojtulska, Ewa Kitschke, Krystian Kałużny, Walery Żukow

Abstract


The aim of this study was evaluation of the impact of complex cardiac rehabilitation on the improvement of exercise tolerance of patients after myocardial infarction.
Material and methods: Sixty patients after myocardial infarction underwent cardiac rehabilitation (physical activities, cardio-respiratory exercise, education). Their heart rate, blood pressure, energy expenditure and duration of exercise tolerance test were evaluated.
Results: Resting heart rate was slightly reduced and exercise heart rate increased as a result of cardiac rehabilitation. Blood pressure did not change significantly after rehabilitation. Energy expenditure was changed from 5.74 MET before rehabilitation to 7.56 MET after it. Duration of exercise tolerance test was changed from 5.07 min. To 7.34 min.
Conclusion: Myocardial infarction causes significant reduction of exercise tolerance of the patient. After cardiac rehabilitation resting heart rate does not change and exercise heart rate increases as well as energy expenditure and duration of exercise tolerance test. As a result of cardiac rehabilitation exercise tolerance of patients after myocardial infarction increase.

Keywords


cardiac rehabilitation; myocardial infarction; physical exercise

Full Text:

PDF

References


Rudnicki S: Rehabilitacja w chorobach układu krążenia i po operacjach. Rehabilitacja medyczna. Red: Kwolek A. Urban&Partner, Wrocław, 2003.

Jaxa-Chamiec T: Rehabilitacja kardiologiczna - definicja, historia cele, znaczenie

i korzyści. Post Nauk Med, 2008, 21(10): 634-642.

Makowiecki K, Mamcar A: Ambulatoryjna rehabilitacja kardiologiczna - czy można poprawić jej skuteczność? Kardiol Pol, 2009, 67(6): 639-641.

Fedyk- Łukasik M, Grodzicki T: Wydolność fizyczna u chorych z niewydolnością serca. Chor Serca Naczyń, 2007, 4(4): 162-167.

Dylewicz P, Przywarska J, Borowicz-Bieńkowska S: Wybrane problemy rehabilitacji pozawałowej. Ostre zespoły wieńcowe. Urban & Partner, Wrocław, 2002.

Górski J (red.): Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. PZWL, Warszawa, 2011.

Jureczko M, Włoka J: Analiza tolerancji wysiłku fizycznego u pacjentów po przebytym zawale serca. Folia Cardiol, 2013, 8(2):37-43.

Kielnar R, Janas M, Domka-Jopek E: Wpływ usprawniania ambulatoryjnego na wydolność fizyczną pacjentów po zawale mięśnia sercowego. PMUR, 2008, 3:220-225.

Korzeniowska-Kubacka I, Piotrowicz R: Czy sposób terapii zawału serca

w ostrej fazie wpływa na efekty rehabilitacji? Folia Cardiol, 2005, 12:377-381.

Cannistra LB, Ballady GJ, O’Malley CJ: Comparison of the clinical profile and outcome of women and men in cardiac rehabilitation. Am J Cardiol, 1992, 69:1274-1279.

Trzos E, Kurpesa M, Rechciński T, Wierzbowska-Drabik K, Krzemińska-Pakuła M: Wpływ rehabilitacji fizycznej na podatność tętnic u chorych po zawale serca. Folia Cardiol, 2007, 2:492-497.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1422704

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)