Vaccination for children- when parents doubts are a challenge for doctors

Maria Trojanowska-Szostek, Beata Kulik-Rechberger

Abstract


Most doctors strongly believe that vaccinations are one of the greatest goods in medicine. Obviously, vaccination is a procedure which, results like no other in a decrease in mortality. Vaccinations have significantly reduced the incidence of the infectious disease and even some of them, such as smallpox and polio, have been almost completely eliminated. The widespread implementation of vaccinations considerably improved the individual’s health, regardless of gender and age. A question arises why every year a growing number of parents is choosing not to vaccinate their children, despite the obvious benefits from the procedure?

Keywords


vaccinations, children, prophylaxis, infectious diseases

Full Text:

PDF

References


PZH. Szczepieniainfo. [Accesed: http://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/gdzie-mozna-znalezc-informacje-na-temat-liczby-niezaszczepionych-dzieci/.]

Czarkowski M.P., Kondej B., Staszewska-Jakubik E., Cielebąk E. Szczepienia ochronne w Polsce w 2016 roku. [Vaccinations in Poland in 2016]. Wydawnictwo NIZP-PZH, Warszawa 2017 (In Polish)

Wakefield A.J., Murch S.H., Anthony A., et al. Ileal lymphoid nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children [retracted]. Lancet, 1998; 351(9103): 637–641.

Payne C., Mason B. Autism, inflammatory bowel disease, and MMR vaccine. Lancet, 1998; 351(9106): 907-9.

Black C., Kaye J.A., Jick H. Relation of childhood gastrointestinal disorders to autism: Nested case control study using data from the UK General Practice Research Database. BMJ, 2002; 325(7361): 419–21.

Madsen K.M., Hviid A., Vestergaard M., et al. A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. N. Engl. J. Med., 2002; 347: 1477–1482.

Honda H., Shimizu Y., Rutter M. No effect of MMR withdrawal on the incidence of autism: a total population study. J. Child. Psychol. Psychiatry, 2005; 46(6): 572–579.

The editors of the Lancet. Retraction – Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet, 2010; 375(9713): 445-8.

Godlee F., Smith J., Marcovitch H. Wakefield's article linking MMR vaccine and autism was fraudulent. BMJ, 2011; 5 (342):c7452.

Robert Koch institute. The 20 Most Frequent Objections to Vaccinations – and Responses by Immunisation Experts of the Robert Koch Institute and the Paul-Ehrlich-Institut, https://www.rki.de/EN/Content/Institute/DepartmentsUnits/InfDiseaseEpidem/Div33/Objections_and_Responses.html#doc8185752bodyText15 (accesed:2016.08.19),

Offit P.A., Jew R.K. Addressing parents' concerns: do vaccines contain harmful preservatives, adjuvants, additives, or residuals? Pediatrics, 2003;112(6):1394-7.

Charakterystyka produktu leczniczego, szczepionka DTP błoniczo-tężcowo-krztuścowa firmy Biomed, stan na 04.09.2013r.

Wysocki J. Fałszywe opinie i przesądy o szczepieniach. http://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/show. html?id=53593 (accesed:2010.07.13),

Wysocki J. Czym różnią się całokomórkowe i bezkomórkowe szczepionki przeciwko krztuścowi? https://www.mp.pl/szczepienia/ekspert/blonica_tezec_krztusiec_ekspert/94241,czym-sie-roznia-calokomorkowe-i-bezkomorkowe-szczepionki-przeciwko-krztuscowi (accesed:2014.12.16),

Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy. Etyczne zasady prowadzenia badań medycznych z udziałem ludzi, Helsinki, Finlandia, 06.1964 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2010 roku - Komunikat Komisji – Szczegółowe wytyczne dotyczące składanych do właściwych organów wniosków o zezwolenie na badanie kliniczne produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zgłaszania znacznych zmian oraz oświadczenia o zakończeniu badania („CT-1") (2010/C 82/01) [Accesed: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52010XC0330%2801%29 ]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej Dz.U.12.489 z dnia 9 maja 2012r [Accesed: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000489 ]

Bernatowska E. Nieporządane odczyny poszczepienne. Bezpieczeństwo szczepień. [Undesirable post-vaccination reactions. The safety of vaccinations], In: Bernatowska E., Grzesiowski P. editor. Szczepinne ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z [Vaccinations obligatory and recommended from A to Z], PZWL, Warszawa 2017 p.71-87 (In Polish)

Offit P.A., Quarles J., Gerber M.A., et al. Addressing parents’ concerns: Do multiple vaccines overwhelm or weaken the infant’s immune system? Pediatrics, 2002; 109(1):124-30.

Ślusarczyk J., Charakterystyka szczepionek [Characteristics of vaccines], In: Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. editors. Wakcynologia [Vaccinology], wyd. II popr. i aktualizowane. α-medica press, Bielsko Biała, 2007 p.63-66 (In Polish)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi, (Dz.U. nr 234, poz. 1570) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082341570 ]

Kubiak R., Sankcje prawne wobec nieszczepiących rodziców https://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/65375,sankcje-prawne-wobec-nieszczepiacych-rodzicow (accesed:2012.01.17),

Augustynowicz E., Duszczyk E., Kuchar E., et al. Ocena wiarygodności informacji na temat szczepień. Jak odpowiadać na wątpliwości rodziców na temat szczepień? Wskazówki dla lekarzy. [Evaluation of the credibility of information on vaccination. How to respond to parents' doubts about vaccination? Tips for doctors.]. NIZP-PZH, Warszawa 2017 (In Polish)
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1413327

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)