The level of knowledge about first aid rules among high school students

Jakub Linek, Marta Dudzińska, Agnieszka Zwolak, Joanna Świrska, Agata Smoleń, Robert Łuczyk

Abstract


First aid is defined as a group of activities directed at a person in a sudden health or life threatening state which is performed by somebody who is present at the site of the incident. First aid skills are taught in high school during the Education for Safety and it is an extension of the subject introduced in junior high school.
The aim of the study is to evaluate the level of knowledge of high school students on first aid rules.
Material and methods: The studying group consisted of 304 students of I, II and III High School in Zamość (F-60,2%, n=183, M-39,8%, n=121). The survey used self-reported proprietary questionnaire.
Results: 94,4% (n=287) of the respondents knew correct chest compression to breathing ratio in cardio-pulmonary resuscitation (CPR). This answer was given significantly more commonly by the students from rural areas than the teenagers living in town (97,2%, n=174 vs 90,4%, n=113 respectively, p=0,01). Respondents living in rural areas also more often were able to describe correct procedure both in case of foreign body embedded in the wound (92,1%, n=163 vs 81,6%, n=102, p=0,01) as well as how to dress the wound (73,7%, n=132 vs 60,8%, n=76, p=0,01). Less than a half of studying group knew appropriate management in case of collapse (29,9%) and in case of first grade burn (49,3%). 46,7% of the respondents knew how to differentiate venous from arterial hemorrhage, and in that area male students were giving the correct answer more often than women (58,7%, n=71 vs 39,2%, n=71 respectively, p<0,001).
Conclusions: In general, high school students know first aid rules, however the subjects that in particular demand knowledge improvement include management in case of fainting and in case of burns as well as hemorrhages differentiation. First aid skills and theory knowledge should be popularized among teenagers and repeated in every school year in order to consolidate the knowledge.

Keywords


first aid; collapse; hemorrhage; burn

Full Text:

PDF

References


Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 (z późniejszymi zmianami). Dz. U. 2006 nr 191 poz. 1410

Breckwoldt J, Schloesser S, Arntz HR. Perceptions of collapse and assessment of cardiac arrest by bystanders of out-of-hospital cardiac arrest (OOHCA). Resuscitation 2009;80:1108–13.

Skonieczny G, Marciniak M, Jaworska K. Nagłe zatrzymanie krążenia – możliwości zastosowania defibrylacji w prewencji pierwotnej i wtórnej. Forum Medycyny Rodzinnej, 2012, 6(6): 283 – 290

Dz.U.2012.977 2014.09.01 zm. Dz.U.2014.803 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 r.) https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/8c.pdf

Goniewicz M, Nowak-Kowal AW, Smutek Z. Edukacja Dla Bezpieczeństwa podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Operon, Gdynia 2012,

Goniewicz M, Nowak-Kowal AW, Smutek Z. Przysposobienie obronne podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum cz. II wydanie II poprawione. Operon, Gdynia 2006, s. 35

Podstawa programowa przedmiotu DUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/8c.pdf

Jurczak A, Kopański Z, Gajdosz R. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy młodzieży ponadgimnazjalnej. Journal of Clinical Healthcare 2015; 2: 28-34.

Chemperek E, Goniewicz M, Włoszczak-Szubzda A, i wsp. Poziom wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w zakresie pierwszej pomocy. Med Ogólna Nauki Zdr 2011; 17 (4): 174-179.

Adamczyk K, Lorencowicz R, Trawka H. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Zdr Publ 2003;113(3/4):337-340.

Grześkowiak M, Pytliński A, Frydrysiak K. Wiedza społeczeństwa wielkopolski na temat resuscytacji. Now Lek 2008;77:19-24.

Patryn R, Żyśko M, Sobczyńska M. Analiza poziomu wiedzy i znajomości prawa dotyczącego zasad udzielania pierwszej pomocy wśród grupy aktywnych kierowców województwa lubelskiego. Med Og Nauk Zdr 2012;18:324-329.

Pietrzyk Ł, Witkowski G, Denisow M, Torres A, Maciejewski R, Torres K. Analiza wiedzy pracowników zakładów przemysłowych na temat udzielania pierwszej pomocy, Anestezjologia i Ratownictwo 2015; 9: 168-174.

Apczyńska A, Cichańska M, Markowski A, Paciorek P, Pawlikowska-Cichy J. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa. W: Kusztelak A. (red). Edukacja dla społeczeństwa: życia, nauki, pracy. 2005, 103–111

Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacyjnej 2015, http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/2_BLS.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1403742

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)