The influence of additions on the combating stress in servicemen

Valery Naumov

Abstract


Regardless of the type of armed conflict (armed incidents, antiterrorist operations, military operations, wars, etc.) and time of its passing, servicemen in these zones are constantly in a stressful condition. The constant impact of military operations stressful factors entails the emergence of pronounced negative mental states in many servicemen. Combating stress (CS), adaptive capabilities of servicemen, psychosocial characteristics of individuals predispose to addictive behavior. In the work presented the author examined various scientific outlooks as to the influence of addictions on CS peculiarities among servicemen, taking part in armed conflicts. It has been revealed that the features of the basic life support systems functioning in servicemen under combat conditions are subjects to significant changes in the state of health, up to pathological.
The author's primary focus is on the prognostication of the probable mental disorders, the degree of CS influence on the formation of addictions among servicemen and identification of their main markers. The content analysis of the present time existing research articles allowed the author to conclude that against the background of the CS impact risk of emergence and the process of forming additions acquires an accelerated character. This indicates the need to develop an effective system of primary and secondary prevention of the occurrence of the negative phenomena mentioned among servicemen.

Keywords


combating stress, addictive behavior, servicemen, chemical dependence, psychoactive substances

Full Text:

PDF

References


Ahayev N.A., Skrypkin O.H., Deyko A.B., Polyvanyuk V.V., Evert O. Alhorytm roboty viysʹkovoho psykholoha shchodo psykholohichnoho zabezpechennya profesiynoyi diyalʹnosti osobovoho skladu Zbroynykh Syl Ukrayiny (metodychni rekomendatsiyi) // Ministerstvo oborony Ukrayiny, Nauk.-doslid. tsentr humanitar. problem Zbroynykh Syl Ukrayiny. Kyyiv: NDTS HP ZS Ukrayiny, 2016. 147 s.

Aymedov K.V., Voloshyn P.V., Maruta N.O. Sotsialʹno-stresovi rozlady (klinika, diahnostyka, profilaktyka) : kolektyvna monohrafiya // Kharkiv: Vydavetsʹ Strokov D.V., 2016. 335 s.

Aymedov K. V.,. Voloshchuk A. E, Asyeyeva YU. O., Tolmachov O. A. Suchasna diahnostychna kontseptsiya posttravmatychnoho stresovoho rozladu // Arkhiv psykhiatriyi. - 2016. - T. 22, № 2. - S. 128-129

Voloshyn P.V., Maruta N.O., Shestopalova L.F., Linsʹkyy I.V., Pidkorytov V.S., Lipatov I.I., Buchok YU.S., Zavorotnyy V.I. Diahnostyka, terapiya ta profilaktyka medyko-psykholohichnykh naslidkiv boyovykh diy v suchasnykh umovakh: metodychni rekomendatsiyi // Kharkiv, DU «Instytut nevrolohiyi psykhiatriyi ta narkolohiyi NAMN Ukrayiny», 2014. 80 s.

Gurevich P.S. Psikhologiya chrezvychaynykh situatsiy // M.: Yuniti, 2012. 495 s.

Dontsov D.A., Dontsova M.V. Psikhosotsial'nyy podkhod kak mnogogrannoye nauchno-prakticheskoye napravleniye v ekstremal'noy psikhologii i psikhologicheskoy pomoshchi // Professional'nyy i organizatsionnyy stress: diagnostika, profilaktika i korrektsiya. Astrakhan': Astrakhanskiy universitet, 2011. S. 16-20

Druzʹ O.V. Psykhosomatychni ta somatopsykhichni rozlady v praktytsi medychnoho psykholoha // Monohrafiya. Odesa, Pres-kur`yer, 2016. 376 s.

Druzʹ O.V., Chernenko I.O. Napryamky medyko-psykholohichnoyi profilaktyky post•stresovykh psykhichnykh rozladiv u uchasnykiv lokalʹnykh boyovykh diy // Ukrayinsʹkyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2017. T. 25. Vyp. 1 (90). S. 45-48.

Krivtsova S.V., Barannikov A.S., Baryshnikova Ye.G. S soboy i bez sebya. Praktika ekzistentsial'no-analiticheskoy psikhoterapii // Sb. statey. Genezis, Moskva. 2009. 279 s.

Lichko A.Ye. Podrostkovaya psikhiatriya (Rukovodstvo dlya vrachey).// Izd. 2-ye, dop. i pererab. L.: Meditsina, 1985.-416 s.

Maklakov A. H. Osnovy psykholohichnoho zabezpechennya profesiynoho zdorov'ya viysʹkovosluzhbovtsiv: Avtoref. dys. ... d-ra psykhol. nauk. // SPb., 1996. S.37

Maruta N.A., Voloshyn P.V Stratehiya okhorony psykhichnoho zdorovʺya naselennya Ukrayiny: suchasni mozhlyvosti ta pereshkody // Ukrayinsʹkyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2015. T. 23, vyp. 1 (82). S. 5-11.

Mykhaylov B.V., Hichun V.S., Mykhaylik O.P., Zinchenko O.M. Medyko-psykholohichna reabilitatsiya politseysʹkykh, viysʹkovosluzhbovtsiv Natsionalʹnoyi hvardiyi Ukrayiny, yaki pryymaly uchastʹ v antyterorystychniy operatsiyi (klinichna nastanova) // Kharkiv-Kyyiv. 2015. 46 s.

Ponomarʹov V.I., Severyn YU.V. Naslidky psykhotravmuyuchykh vplyviv na zdorovʺya lyudyny // Psykhiatriya, nevrolohiya ta medychna psykholohiya. 2016. T. 2, №. 2 (4). S. 23-30.

Shestopalova L.F. Osoblyvosti formuvannya kohnityvnykh rozladiv u khvorykh na alkoholizm: psykhodiahnostychne doslidzhennya // Ukrayinsʹkyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2009. T. 16. № 2. S. 93-95

Yur'yeva L.N. Rasstroystva adaptatsii pri psikhosotsial'nykh stressakh: diagnostika, profilaktika i korrektsiya // Semeynaya meditsina. 2015. № 4 (60). C. 89-92.

Holloway,H. C., 1974, Epidemiology of heroin dependency among soldiers in Vietnam, Military Medicine, 139:108–113.

Perkonigg A., Kessler R.C., Storz S., Wittchen H-U. Traumatic events and posttraumatic stress disorder in the community: prevalence, risk factors and comorbidity // Acta Psychiatr Scand., 2000, 101, 46-59.

Sartor CE, McCutcheon VV, Pommer NE, et al. Posttraumatic stress disorder and alcohol dependence. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. 2010;71(6):810–818.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1341328

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)