Physiotherapeutic treatment after break and reconstruction of ACL

Adrian Dominiak, Bartłomiej Wrzesiński, Edyta Piechocka, Paweł Wojtczak, Anna Ziółkowska, Wiktoria Śniegowska, Dominika Ciecierska, Marta Bielejewska

Abstract


Injuries of the knee joint are amongst the most common diseases that affect the human body. It is estimated that they affect about 15-30% of all body injuries. Beside the lateral ligaments the most the structure exposed for the any kind of damage is ACL. Concerning the cruciate ligaments, as much as 90% of the injuries are related to ACL [52]. Most often the damage to this structure occurs when practicing sports, both contact (for example basketball, football, martial arts) and non-contact like skiing.

Keywords


ACL; anterior crucial ligament; reconstruction; physiotherapy; proprioceptive training

Full Text:

PDF

References


Dutton M., Gaździk T., Ortopedia Duttona, tom 1, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2014,14.

Kochański B., Kałużny K., Dylewska M., Zieliński M., Zukow W., Hagner W., Przygotowanie pacjenta do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) – opis przypadku, Journal of Health Sciences, 2014; 4(8):173-180.

Gill T.J., Techniki artroskopowe leczenia stawu kolanowego, red. wyd. pol. Deszczyński J. wyd. I, MediSfera, Warszawa, 2012,111-144.

Lisiński P., Pawelec A., Samborski W., Zasady fizjoterapii po leczeniu operacyjnym rozerwanych więzadeł krzyżowych przednich stawu kolanowego, Fizjoterapia, 2009; 17(1):60-65.

Mosiczuk A., Program postępowania rehabilitacyjnego po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego, Rehabilitacja w Praktyce, 2012; (1):11-15.

Sieroń A., Stanek A., Pasek J., Krioterapia- aktualny stan wiedzy, Rehabilitacja w Praktyce, 2011; (2):38-41.

Mika T., Kasprzak W., Fizykoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd. IV, Warszawa, 2013,44-53...

Stanek A., Sieroń A., Śliwiński Z., Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa, Wielka Fizjoterapia, 2014; (1):173-178..

Polak A., Feige A., Grymel-Kulesza E., Kubacki J., Król P., Badanie skuteczności wybranych środków fizykalnych u chorych we wczesnym okresie po operacyjnym leczeniu więzadła krzyżowego przedniego. Badanie wstępne, Fizjoterapia Polska, 2010; 1(4) Vol.10:12-24..

Galon M., Zaremba-Szopa A., Laser w fizjoterapii i kosmetyce, Rehabilitacja w praktyce, 2013; (6):42-43.

McKenzie R., Watson G., Lindsay R., Wylecz swoje kolano, red.wyd.pol. Sadowski A., wyd. I, Medipage, Warszawa, 2012,91-94.

Taradaj J., Franek A., Kucio C., Walewicz K., Skuteczność krioterapii w wybranych schorzeniach – przegląd najnowszych doniesień naukowych, Rehabilitacja w Praktyce, 2011; (3):40-42.

Nagraba Ł., Okrzeja A., Mitek T., Injuries of anterior cruciate ligament in athletes, Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2011; 7(1-2):11-17.

Derewiecki T., Mroczek K., Duda M., Majcher P., The importance of cryotherapy in rehabilitation, Polish Journal of Public Health, 2013; 123(2):167-171.

Kucińska A., Kucio C., Opara J., Szczygieł J., Krioterapia miejscowa w wybranych schorzeniach narządu ruchu – metodyka zabiegów, Rehabilitacja w Praktyce, 2012; (4): 52-56

Biggs A., Jenkins W. L., Urch S. E., Schelbourne K. D., Rehabilitation for Patients Following ACL Reconstruction : A knee symmetry model, North American Journal of Sports Physical Therapy, 2009; 4(1):2-12
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1320364

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)