Physiotherapy of women after mastectomy

Wiktoria Śniegowska, Anna Ziółkowska, Paweł Wojtczak, Dominika Ciecierska, Bartłomiej Wrzesiński, Edyta Piechocka

Abstract


Physiotherapy of patients after mastectomy is a complex process. It includes not only physical exercises, but also other physiotherapy treatments, such as hydrotherapy, physical therapy, massage, kinesiotaping and psychological therapy. The best results brings the the early introduction of rehabilitation to the patients, before the procedure, when they learn how to properly perform exercises, and improve the performance of the muscle pump and prevent blockages by circulatory and respiratory exercises, which are the basis of kinesiotherapy.

Keywords


Mastectomy, rehabilitation, kinesiotherapy

Full Text:

PDF

References


Ahcan U., Pieńkowski T.: „Rak piersi: odbuduj swoje ciało i swoje życie”, Agora, Warszawa 2015, s. 95, 178-183.

Bulsa M., Rzepa T., Foszczyńska-Kłoda M., Czaja-Bulsa G., Teichert H.: Stan psychiczny kobiet po mastektomii. Doniesienie z badań, „Postępy Psychiatrii i Neurologii 2002, nr 11, s. 55-70.

Chmielewska D., Opala-Berdzik A., Opara J., Kiszkis A.: Fizjoterapia w obrzęku limfatycznym po mastektomii, „Rehabilitacja w praktyce” 2013, nr 5,  s. 56-59.

Dziura I., Grądalski T.: Wiedza o czynnikach wyzwalających powstanie obrzęku chłonnego i stosowanie się do zaleceń profilaktycznych u chorych po mastektomii, „Rehab. Med.” 2008, tom 12, nr 4, s.23-27.

Hawro R., Tchórzewska-Korba H.: Fizjoterapia pacjentek leczonych z powodu raka piersi, „Fizjoterapia w onkologii”, Woźniewski M., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 123-138.

Jassem J., Krzakowski M.: „Rak piersi: praktyczny przewodnik dla lekarzy”, Via Medica, Gdańsk 2014, s. 176-186.

Kasprzak W., Mańkowska A.: „Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 16, 267, 269.

Krukowska J., Terek M., Macek P., Woldańska-Okońska M.: Metody redukcji obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii, „Fizjoterapia” 2010, tom 18, nr 4, s.3-10.

Lipińska A., Opuchlik A.: Fizykoterapia w onkologii, „Wielka fizjoterapia”, Śliwiński Z., Sieroń A, tom I, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014, s. 289-293.

Lipińska A., Opuchlik A.: Kinezyterapia w onkologii, „Wielka fizjoterapia”, Śliwiński Z., Sieroń A., tom II, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014, s. 102-105, 110-116.

Malicka I., Pawłowska K., Stefańska M., Chwałczyńska A., Woźniewski M.: Wpływ ćwiczeń w wodzie na czynność mięśni szkieletowych kobiet po leczeniu raka piersi- doniesienie wstępne, „Fizjoterapia” 2006, tom 14, nr 2, s. 57-61.

Malicka I.: Masaż w onkologii, „Wielka fizjoterapia”, Śliwiński Z., Sieroń A., tom I, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014, s. 367-372.

Mazurkiewicz A., Rutkowska A., Sidor K., Makara-Studzińska M.: Problemy psychologiczne występujące w chorobie nowotworowej, „Onkologia i radioterapia” 2015,tom 3, nr 33, s. 54-57.

Mika K.A.: „Po odjęciu piersi”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, s. 13-22, 28-29, 33-127.

Mikołajewska E.: „Fizjoterapia po mastektomii: leczenie, ćwiczenia, zaopatrzenie protetyczne”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010,   s. 11-47, 79-89

Pawlicki M.: Po leczeniu, „Rak piersi- nowe nadzieje i możliwości leczenia”,   α-medica press 2011, s. 95-98.

Pocztarska A., Kubińska Z., Mandziuk M.: Aqua aerobics as a form of improving the state of women after mastectomy „Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences” 2014,tom 24, nr 1, s.39-46.

Pyszora A., Wójcik A.: Obrzęk limfatyczny, „Fizjoterapia w opiece paliatywnej”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, s. 100-118.

Pyszora A.: Kompleksowa fizjoterapia pacjentów z obrzękiem limfatycznym, „Medycyna Paliatywna w Praktyce” 2010, tom 4, nr 1, s. 23-29.

Rostkowska E., Bąk M.: Etyczne aspekty rehabilitacji kobiet po mastektomii, „Postępy rehabilitacji” 2000, tom 14, nr 4, s.85-96.

Ryś J., Wysocki W.M., Chmielik E., Olszewski W.P.: Rodzaje operacji wykonywanych u chorych na raka piersi i zasady zabezpieczania materiału tkankowego do badania histopatologicznego, „Pol J Pathol” 2009, tom 3, nr 1, s. 20-25.

Tchórzewska H.: Rehabilitacja po leczeniu raka piersi, „Rak piersi- nowe nadzieje i możliwości leczenia”, Pawlicki M., α-medica press 2011, s. 99-119.

Tchórzewska- Korba H.: Fizjoterapia w leczeniu chorych na raka piersi, „Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012, s. 160-172.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1319475

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)